Show simple item record

dc.contributor.advisorKublay, Gülümsertr_TR
dc.contributor.authorÖztaş, Duygutr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1490
dc.description.abstractThis research was carried out as a descriptive study to determine the opinions of nursing and midwifery students about family planning and abortion. This research was implanted in 2012-2013 academic term with participation of 685 nursing department students, 301 midwifery department students and totally 986 students and a questionnaire prepared after literature research that questions demographic characteristics, knowledge and opinions about abortion and family planning methods and services was applied to the students. For statistical analysis, proportion, chi-square and Fisherexact chi-square tests were used. The results showed that 47.3 % of nursing students and 42.5 % of midwifery students thinks that abortion is unnecessary for unintended pregnancy (p>0.05). The results also showed that nursing students tend to agree the expression ?abortion is morally wrong? much more than midwifery students (p<0.05). It has been concluded that both nursing and midwifery department students do not accept abortion except medical necessities. As a result of this study it is proposed to expand topics of abortion and family health planning in the curriculum of nursing and midwifery departments and courses related with family planning and abortion should discuss and cover abortion more comprehensively using various kinds of teaching techniques.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectAbortiontr_TR
dc.titleHemşirelik ve Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Aile Planlaması ve İstemli Düşükle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination Of The Opinions Of Nursing And Midwifery Students About Family Planning And Abortioneng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/723tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAraştırma, hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin aile planlaması ve istemli düşükle ilgili görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma 685 hemşirelik bölümü, 301 ebelik bölümü toplam 986 hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencisinin katılımıyla 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yapılmış ve öğrencilere literatür taraması sonucu hazırlanan ve öğrencilerin demografik özelliklerini, aile planlaması yöntemleri ve hizmetlerine ilişkin bilgi ve görüşlerini, istemli düşük ve istemli düşüklerle ilgili hizmetlere ilişkin bilgi ve görüşlerini sorgulayan bir anket formu uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerde sayı, yüzde, Ki-kare ve Fisherexact Ki-kare testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelik (%47.3) ve ebelik bölümü öğrencilerinin (%42.5) yarıya yakınının istenmeyen gebeliğin olduğu durumlarda istemli düşüğün yapılmasına gerek yok yanıtını verdikleri saptanmıştır (p>0.05). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin ebelik bölümü öğrencilerine göre daha yüksek oranda ?istemli düşük ahlaki olarak yanlıştır? ifadesine katıldıkları belirlenmiştir (p<0.05). Hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerinin istemli düşük yapmayı onaylamadığı, ancak tıbbi zorunluluklar durumunda yapılabilir görüşünü destekledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, ebelik ve hemşirelik müfredatları içerisinde yer alan kadın sağlığı ile ilgili derslerde aile planlaması hizmetleri ve istemli düşüklerle ilgili konuların kapsamının genişletilmesi ve aile planlaması ve istemli düşükle ilgili derslerde aile planlaması ve istemli düşüklerin çeşitli öğretim teknikleri ile daha geniş kapsamlı olarak ele alınması ve tartışılması önerilmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record