Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Semratr_TR
dc.contributor.authorÜnal, Şuletr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.available2015-10-14T13:34:00Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1603
dc.description.abstractThis research is planned for the adaptation of Children Communication Checklist- Second Edition (CCC-2) developed by Bishop (2003) and to determine the reliability and validity of the Checklist adapted into Turkish. The study group for this research comprises of the famillies of 1015 tipic developed children and 100 children with Otistic Spectrum Impairment between the ages of four to fifteen years attending the schools and institution chosen among six preschools, four elementary and four secondary schools part of National Education Ministry, and special education and rehabilitation institutions in Çankaya and Mamak region of the city of Ankara. While adapting the test, international test adapting principles were carried out. The entire sample group was included in the study of validity and reliability of the test. Reliability analyzing methods were administered and the values have been found relatively high. In the study of validity, it was proved that the test can distinguish the groups that demonstrate normal development and that have Pragmatic Language Impairment. The results of factor analysis indicate that the construct validity of the test is provided. The results of the study showed that the test is convenient for Turkish language and culture, with its high reliability and sufficient validity. The test is ready to be used for screening the communication skills of Turkish children.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectChild developmenttr_TR
dc.titleİletişim Becerileri Kontrol Listesi-2’nin Türkçeye Uyarlama, Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1409tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma Bishop (2003) tarafından geliştirilen Childrens Communication Checklist-Second Edition (CCC-2) İletişim Becerileri Kontrol Listesi-2 (CCC-2) aracını Türkçeye uyarlayarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ankara ili Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 17 kuruma (6 Anaokul, 4 İlkokul ve 4 Ortaokul ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi) devam eden 4-15 yaş grubu 1115 (normal gelişim gösteren ve 100 otizm spektrum tanısı almış) çocuğun çocuğun aileleri oluşturmaktadır. Testin uyarlama çalışmasında, uluslararası test uyarlama ilkeleri dikkatle uygulanmıştır. Testin geçerlik ve güvenirlik çalışmasına tüm örneklem grubu dâhil edilmiştir. Güvenirlik analizi yöntemleri uygulanmış ve değerler oldukça yüksek bulunmuştur. Geçerlik çalışmasında testin normal gelişim gösteren ve Pragmatik Dil Bozukluğu olan grupları iyi şekilde ayırt edebildiği ortaya koyulmuştur. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ölçme aracının yapı geçerliliğinin genel olarak sağlandığı bulunmuştur. Çalışma sonucunda testin Türk dili ve kültürüne uygun, oldukça yüksek düzeyde güvenirliği ve yeterli düzeyde geçerliliğe sahip olduğu, Türk çocuklarının iletişim becerilerini taramak için testin kullanılabilir olduğu olduğu belirlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record