Show simple item record

dc.contributor.advisorEkici, Gamzetr_TR
dc.contributor.authorKocamaz, Deniztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:36:02Z
dc.date.available2015-10-14T13:36:02Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1614
dc.description.abstractThe study was planned to collect data on the relation among occupational performance and satisfaction level, pain, sleep problem, fatigue, life satisfaction, anxiety and depression in individuals with subacromial impingement syndrome (SIS). 130 patients with SIS (study group) and 80 healthy people (control group) are included in the study. Pain level, sleep problem and fatigue of participants were evaluated by using Visual Analog Scale. Assessment of occupational performance and satisfaction levels with Canadian Occupation Performance Measure. Assesment of anxiety and depression states with Hospital Anxiety and Depression Scale, evaluated of life satisfaction with Satisfaction With Life Scale were used. With Shoulder Pain and Disability Index was evaluated shoulder pain and disability. According to the study results, occupational performance and satisfaction levels, pain, sleep problem, fatigue, anxiety and depression findings and life satisfaction of the groups were statistically significant difference (p≤0.05). Besides occupational performance and satisfaction levels, pain, sleep, fatique were statistically significant were associated in individuals with SIS (p≤0.05). There were no relationship between life satisfaction, anxiety and depression status with occupational performance and satisfaction scores (p>0.05). In the SIS, people's life in the terms of psychological aspects and emotional states were affected by pain and limitation of movement and activity participation was decreased. As a result of this relationship, in the SIS, with the development of pain coping strategies are important for intervention studies. Self care, productivity and leisure time areas, occupational performance and satisfaction levels should define detailed in individuals with SIS. There is a requirement for planning occupational therapy and rehabilitation approaches and advanced studies with long term intervention and follows about that issue in the future.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSubacromial impingement syndrometr_TR
dc.titleSubakromiyal Sıkışma Sendromu Olan Bireylerde Aktivite Performansının Ağrı, Ruhsal Durum ve Yaşam Memnuniyeti Iİe Ilişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/900tr_TR
dc.contributor.departmentoldErgoterapi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Subakromiyal Sıkışma Sendromu (SSS) tanılı bireylerde aktivite performansı ve tatmin düzeyi, ağrı, uyku problemi, genel yorgunluk hissi, yaşam memnuniyeti, anksiyete ve depresyon bulguları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla planlandı. Çalışmamıza 130 SSS tanılı, 80 sağlıklı birey dahil edildi. Katılımcıların aktivite ve dinlenme sırasındaki ağrı şiddeti, ağrının sebep olduğu uyku problemi ve genel yorgunluk hissi Görsel Analog Skalası ile değerlendirildi. Bireylerde performans alanlarındaki aktivite performans ve tatmin düzeyleri değerlendirmeleri Kanada Aktivite Performans Ölçümü ile yapıldı. Anksiyete ve depresyon bulguları Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılarak, yaşam memnuniyet düzeyi Yaşam Memnuniyet Anketi ile değerlendirildi. Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi kullanılarak ağrı ve özürlülük durumu incelendi. Çalışma sonucunda aktivite performans ve tatmin düzeyleri, ağrı, uyku problemi, genel yorgunluk hissi, yaşam memnuniyeti, anksiyete ve depresyon bulguları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p≤0.05). Ayrıca SSS tanılı bireylerde aktivite performansı ve tatmin düzeyleri, ağrı, uyku ve yorgunluk düzeyleri ilişkili bulundu (p≤0.05). Yaşam memnuniyeti, anksiyete ve depresyon bulguları ile aktivite performansı ve tatmin puanları arasında ilişkiye rastlanmadı (p≥0.05). SSS'de ağrı ve hareket kısıtlılıklarına bağlı olarak bireylerin yaşamları fiziksel ve psikolojik yönlerden etkilendiği ve aktivite katılımının azaldığı görülmüştür. Bu ilişkilerin sonucu olarak SSS'de ağrı ile baş etme stratejilerinin geliştirilmesi müdahale çalışmaları açısından önemlidir. SSS tanılı bireylerde, kendine bakım, üretkenlik ve serbest zaman alanlarında, aktivite performans ve tatmin düzeyleri ayrıntılı şekilde tanımlanmalıdır. Planlanacak ergoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarına, bu konudaki müdahale ve uzun süreli takiplerin yapıldığı ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record