Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçak Usluel, Yasemintr_TR
dc.contributor.authorAvcı Yücel, Ümmühantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:42Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1730
dc.description.abstractThe aim of this research is to analyse the processes of knowledge building,interactions and participations of students in a collaborative learning environment and their relations among them.Participants were 145 student teachers enrolled in the Instructional Technologies and Material Development course during 2011-2012 spring semester.During the application,knowledge building process was executed over Knowledge Forum and planning process over Moodle ÖYS.In the research,the convergent parallel design,which is one of the mixed research methods,was employed.Quantitative data was collected through the log records.Qualitative data,however,was gathered through the coding scheme and rubric developed by the researcher and supervisor.According to the results, course process occurring in this learning environment,has contributed greatly to students' building and expressing their opinions,the amount,content and quality of their interactions and participations and from this point their learning.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectKnowledge buildingtr_TR
dc.titleÇevrimiçi İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Gerçekleşen Bilgi Yapılandırma Süreçlerinde Etkileşim ve Katılımtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/380tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı bir ders bağlamında geliştirilmiş olan çevrimiçi işbirlikli bir öğrenme ortamında üniversite öğrencilerinin bilgi yapılandırma süreçlerini, etkileşim ve katılımlarını ve aralarında nasıl bir ilişki olduğunu incelemektir.Araştırma grubunu 2011–2012 bahar yarıyılı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersini alan 145 öğretmen adayı oluşturmuştur.Uygulama esnasında bilgi yapılandırma süreci Bilgi Forumu üzerinden,planlama süreci Moodle ÖYS üzerinden gerçekleştirilmiştir.Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden biri olan yakınsak paralel tasarım kullanılmıştır.Nicel veriler log kayıtları aracılığıyla elde edilmiştir.Nitel veriler ise kodlama şeması ve geliştirilen rubrik aracılığıyla elde edilmiştir.Sonuçlara göre ortamda gerçekleşen ders sürecinin öğrencilerin görüşlerini yapılandırma ve ifade etmelerine,etkileşim ve katılımlarının miktarının,içeriğinin,kalitesinin gelişimlerine,buradan hareketle öğrenmelerine önemli ölçüde katkı sağladığı söylenebilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record