Show simple item record

dc.contributor.advisorAltun, Ariftr_TR
dc.contributor.authorÇinici, Mehmet Alitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:44Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:44Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1740
dc.description.abstractThis study is designed as a design and development research to design and evaluate an authoring tool that is aimed at enabling reuse and re-packaging of learning objects (LOs) according to instructional needs by re-purposing them in line with the predefined standards.First of all, a comprehensive literature review about the development and the reuse process of LOs is conducted within the scope of content and design, sharing, and technological points of view and reusability and conceptual models are developed based on the articulated implementation problems which have been confronted during the reuse of LOs. Secondly, an authoring tool is developed to overcome those aforementioned problems.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectLearning objecttr_TR
dc.titleÖğrenme Nesnesinin Yeniden Kullanılabilirliğine Yönelik Yazarlık Aracının Tasarımı ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2014/1241tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTasarım ve geliştirme araştırması olarak tasarlanan bu çalışma kapsamında, öngörülen standartlar doğrultusunda geliştirilmiş ve paketlenmiş öğrenme nesnelerinin (ÖN), öğretimsel ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesi ve yeniden paketlenmesi ile tekrar kullanılmasına imkân sağlayan bir yazarlık aracı geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmada ilk olarak ÖN lerin geliştirilmesi ve tekrar kullanılması süreci içerik ve tasarım, paylaşım ve teknoloji bakış açıları ile incelenmiş, ÖN lerin tekrar kullanılabilirliğine ilişkin uygulama sorunları temel alınarak bir tekrar kullanılabilirlik modeli geliştirilmiş ve aracın kavramsal tasarımı yapılmıştır. Sonraki aşamada, bu sorunların çözümüne yönelik bir yazarlık aracı tasarlanarak geliştirilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record