Show simple item record

dc.contributor.advisorSariçoban, Ariftr_TR
dc.contributor.authorDolgunsöz, Emrahtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:45Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1747
dc.description.abstractThis study aims to elaborate the use of eye tracking technique as a developmental tool to track EFL learner reading behavior in different proficiency levels by scrutinizing attentional mechanisms. Relying on Robinson’s (1995, 2003) hierarchical memory model and Noticing hypothesis by Schmidt (1990), it is hypothesized that proficiency levels, vocabulary learning gains and attention are closely associated. After a vocabulary pre-test, seventy-five learners of English of whom reading levels were defined by an IELTS General Reading Exam read a standard text individually and their eye movements were recorded which was then followed by an unannounced immediate post-test. The findings indicated differences regarding eye movements among proficiency levels, less skilled learners showed inflated values while more proper values were observed for proficient learners. The results also showed that foreign language learners spent more time on unknown words and less on known vocabulary items.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectVocabulary developmenttr_TR
dc.titleIdentıfyıng Eye Movement Behavıors and Dıscrepancıes of Learners of Englısh as a Foreıgn Language at Dıfferent Ielts General Readıng Levelstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/2117tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma bir gelişim-gözlemleme aracı olarak göz izleme tekniğinin dikkat mekanizmalarını da göz önüne alarak farklı seviyelerdeki yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin okuma davranışlarının izlenmesinde nasıl bir rol oynayabileceğini açıklamayı amaçlamaktadır. Robinson’ın (1995, 2003) hiyerarşik hafıza modeline ve Schmidt’in (1990) noticing hipotezine dayanarak, öğrenci dil seviyeleri, kelime öğrenim kazanımları ve dikkat arasında yakın bir ilişki olması beklenmektedir. Bir ön kelime sınavından sonra, okuma seviyeleri IELTS Genel Okuma Sınavına göre belirlenmiş 75 öğrenci tek tek göz izleme oturumuna katılmış olup, sonrasında ise bir art kelime sınavına girmişlerdir. Sonuçlara göre göz hareketlerinin okuma seviyelerine göre farklılık gösterdiği bulunmuş; düşük seviyedeki öğrencilerin göz hareketi değerleri yüksek olurken, aynı değerlerin daha yüksek seviyedeki öğrenciler için normal düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record