Show simple item record

dc.contributor.advisorKeklik, Ibrahimtr_TR
dc.contributor.authorErgün, Neclatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1749
dc.description.abstractThe quality of caregiver-child relationship is a vital aspect of desirable developmental outcomes. A host of studies have documented that the lack of such relationship set stage for later psychological issues ranging from aggressive behavior to addictions and various interpersonal difficulties. The current study intended to provide further contribution to the line of research tradition linking care-giver (parent) and child relationship to later developmental outcomes. More specifically, the purpose of this study was to investigate 9-14 year old children s perceived paternal acceptance and rejection with respect to their involvement in peer bullying and to a set of demographic and socio-economic variables such as age, sex, perception of school, school attendance, parents socio-economic status, to be witness domestic violence anda being subject of domestic violence etc. This study was conducted with 550 4th,5th,6th,7th and 8thgrade primary school students in İstanbul, Turkey.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectFather acceptance/rejectiontr_TR
dc.titleErken Ergenlerde Okul, Aile ve Demografik Değişkenlere Göre Akran Zorbalığının İncelenmesi.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1899tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBireyin çok yönlü olarak sağlıklı gelişimi açısından anne baba ile olan ilişkisinin kalitesi oldukça önemlidir. Yapılan birçok araştırmada görülmüştür ki bakım veren kişilerle olumlu ilişkiler kurulmadığı durumlarda çocuklar çeşitli psikolojik problemler yaşayabilmekte, saldırgan ve veya bağımlı davranışlar sergileyebilmektedirler. Bu araştırmada, ilköğretime devam eden 9-14 yaş aralığındaki çocukların babalarından algıladıkları kabul veya red ile akran zorbalığı gösterme ve veya akran zorbalığına maruz kalma durumlarının yaş, cinsiyet, anne-babanın birliktelik durumu, ailenin ekonomik düzeyi, şiddet görme, şiddete tanık olma durumları, okulu sevme ve okula devam etme durumları gibi bazı demografik ve sosyo-ekonomik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini İstanbul da ilköğretim 4,5,6,7 ve 8. Sınıfa devam eden 550 çocuk oluşturmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record