Show simple item record

dc.contributor.advisorSaygi, Eliftr_TR
dc.contributor.authorErol, Ramazantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:11:46Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1750
dc.description.abstractThe aim of this research is cryptology using to teach concept of the functions and investigating this theme in term of providing supports to students who have difficulty in transferring into daily life.Study group of the research consists 50 teacher candidates who has been studying Elementary Mathematics Education at first grade at a state university in Ankara. The figure of research is weak experimental design which is the one-group pretest-protest design since the effect of research has been investigated on a single group. Research is analyzed into collecting qualitative data since it brings up advantages and disadvantages of using cryptology to teach function concept of foundation.Data collection device is an achievement test consisting of 10 questions prepared by researcher, thesis advisor and a measurement and evaluation expert. This achievement test is used as pretest and protest.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCryptologytr_TR
dc.titleKriptoloji Kullanımının Fonksiyon Kavramının Anlaşılmasına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2049tr_TR
dc.contributor.departmentoldBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı fonksiyon kavramını kriptoloji kullanarak öğretmek ve bu konuyu günlük hayata entegre etmede zorluk çeken öğrencilere destek sağlayıp sağlamadığını incelemektir.Araştırmanın çalışma grubu Ankara’daki bir devlet üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 50 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın etkisi tek bir grup üzerinde incelendiği için araştırmanın deseni tek grup ön test- son test olan zayıf deneysel çalışmadır. Araştırma temel fonksiyon kavramının öğretiminde kriptolojiyi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymaya yönelik olduğundan nitel veriler toplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı gözlemci araştırmacı, uygulayıcı araştırmacı ve ölçme değerlendirme uzmanı tarafından hazırlanan 10 sorudan oluşan başarı testidir. Bu başarı testi hem ön test hem de son test olarak uygulanmıştır. Araştırma 4 hafta sürmüştür.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record