Show simple item record

dc.contributor.advisorKavak, Yükseltr_TR
dc.contributor.authorBüyükgöze, Hilaltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:14:54Z
dc.date.available2015-10-15T06:14:54Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1846
dc.description.abstractIn the current study, the relationship of public high school teachers perceived organizational support and psychological capital levels was investigated in relation to their gender, education, type of high school, tenure, marital status and membership to an educational union. The study group of the study consists of 337 (182 female and 155 male) high school teachers from eight public high schools located in Ankara- Altındağ. The data collection tools were Psychological Capital Questionnaire (PsyCap) developed by Luthans, Avolio, Avey, and Norman (2007), and Survey of Perceived Organizational Support- Short Form (SPOS) developed by Eisenberger, Huntington, Hutchison, and Sowa (1986). The data were analyzed by utilizing t test, ANOVA, LSD test of post hoc tests, Pearson correlation, and multiple linear regression. The construct validity of the scales were tested by confirmatory factor analysis (CFA). The goodness of fit indexes generated by CFA verified the factors of the scales.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPsychological capitaltr_TR
dc.titleLise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1655tr_TR
dc.contributor.departmentoldEğitim Bilimleri Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırmada, devlet liselerinde görev yapmakta olan öğretmenlerin algılanan örgütsel destek düzeyleri ile psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişki cinsiyet, eğitim durumu, lise türü, mesleki kıdem, medeni durum ve sendika üyeliği değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmaya Ankara ili Altındağ ilçesinde yer alan sekiz liseden 182 kadın ve 155 erkek olmak üzere 337 öğretmen katılmıştır. Çalışmada, Luthans, Avolio, Avey ve Norman (2007) tarafından geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa (1986) tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde t testi, ANOVA, post hoc testlerinden LSD testi, Pearson Korelasyonu ve çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Veri toplama araçlarının yapı geçerliliği, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record