Show simple item record

dc.contributor.advisorSariçoban, Ariftr_TR
dc.contributor.authorSavuran, Yiğittr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:20Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:20Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1923
dc.description.abstractThis study tries to define the lifelong learning competencies of participants. Relevant literature, which covers almost all the studies oriented to lifelong learning, was reviewed. The key competencies defined by European Union were analyzed. Communication in foreign languages, which is one of the key competencies, was examined and studies towards it were presented. To find the levels of the participants for different competency types, a scale adopted from Uzunboylu and Hursen (2011) was used. Thanks to that scale, which consists of two sections - demographic information and competency types, it was possible to make comparisons, as well. There were three different groups of participants in the study; 1) prospective English language teachers (N=83), 2) their mentors (N=15), and regular English language teachers (N=30). The collected data was analyzed and interpreted via SPSS 17.0 software.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectLifelong learningtr_TR
dc.titleLıfe-Long Learnıng Competencıes of Prospectıve Englısh Language Teachers in Comparıson wıth Theır Mentorstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/891tr_TR
dc.contributor.departmentoldYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma İngilizce öğretmen adaylarının mentorlarına ve diğer İngilizce öğretmenlerine kıyasla hayat boyu öğrenme yeterliklerini belirlemeye çalışmıştır. Hayat boyu öğrenmeyle ilgili yapılan neredeyse tüm çalışmaları kapsayan ilgili alan taraması yapılmıştır. Avrupa Birliği tarafından belirlenen Temel Yeterlikler incelenmiştir. Bunlardan biri olan Yabancı Dillerde İletişim özellikle incelenmiş ve ona yönelik çalışmalar sunulmuştur. Katılımcıların farklı yeterlik türlerindeki seviyelerini belirlemek için Uzunboylu ve Hursen (2011) in geliştirdiği ölçek çalışmaya uyarlanmıştır. İki bölümden – kişisel bilgiler ve yeterlik türleri – oluşan bu ölçek sayesinde karşılaştırmalar yapmak mümkün olmuştur. Çalışmaya üç farklı katılımcı grubu eşlik etmiştir; 1) İngilizce Öğretmeni Adayları (S=83), 2) Onların mentorları (S=15), 3) İngilizce Öğretmenleri (S=30). Toplanılan veri SPSS 17.0 yazılımı aracılığıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Veriler oldukça farklı önemli sonuçlar ortaya koymuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record