Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırattr_TR
dc.contributor.authorRezalou, Alitr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.available2015-10-15T06:21:21Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1938
dc.description.abstractThe major aim of this study is to find out whether cognitive, metacognitive and social strategies can lead to develop student autonomy in foreign language achievement. The researcher argues about the strategies that are useful to develop student autonomy and explores their relations with foreign language achievement. Considering this aim in the mind, the study was conducted with a total of 150 ELT students. Simple random sampling technique was used to choose 150 students for this study. The subjects (students) display variety in gender and age.The research design of this study is comparative and correlational. The purpose of the study is to find out correlation between student autonomy and their foreign language achievement and indicate the effects of variables gender and age on strategy use. This study is also descriptive and infrential based on a survey research conducted. Moreover, the study can be considered as a quantitative research.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectStudent autonomytr_TR
dc.titleStrategies to Develop Student Autonomy and Their Relation with Foreign Language Achievementtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1226tr_TR
dc.contributor.departmentoldYabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel amacı, bilişsel, üstbilişsel ve sosyal stratejilerin İngilizce yabancı dil öğrenme bağlamında, öğrenci özerkliği geliştirmesine neden olup ve olmadığını bulmaktır. Araştırmacı öğrenci özerkliğini geliştiren yararlı stratejileri savunuyor ve yabancı dil başarı ile ilişkilerini araştırmaktadır. Bu amacı göz önüne alarak, çalışma toplam 150 İngilizce öğretim bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Bu çalışmada 150 öğrenciyi seçmek için basit rastgele örnekleme tekniği kullanıldı. Katılımcılar cinsiyet ve yaş özelliklerine sahiplerdi. Bu çalışmanın araştırma tasarımı karşılaştırmalı ve ilişkiseldir. Çalışmanın amacı, öğrenci özerklik ve yabancı dil başarı arasındaki ilişkiyi bulmak, cinsiyet ve yaş değişkenleri etkilerini strateji kullanımı üzerinde göstermektir. Bu çalışma yapılan bir anket araştırmasına dayalı olarak açıklayıcı ve anlaşılandır. Ayrıca, çalışma nicel bir araştırma olarak kabul edilebilir.Araştırmacı öğrenciler için bir anket uyguladı.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record