Show simple item record

dc.contributor.advisorHakan Altıntaş, Kerimtr_TR
dc.contributor.authorÇalışkan, Cüneyttr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.available2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1955
dc.description.abstractThis descriptive-cross-sectional study aims to evaluate the ambulance patient record forms of the cases transferred from Bozcaada and Gökçeada by Çanakkale Emergency Health Services between 2009 and 2013. The universe of the study is composed of all of the ambulance patient record forms of the cases transferred from Bozcaada and Gökçeada from 01/01/2009 – 31/12/2013. A total of analysed 1.144 forms were analysed. In regard to the cases transferred from the islands, 62.7% of them were male; 18.6% of them were aged between 20 and 29; the average age of the transfers was 46.9 (S=24,363, min-max. 0-95 age) and the median age was 46. 28.1% of the forms examined in the study were recorded in 2012; 39.5% of them were recorded in summer season; 16.6% were in the month of July; 17.9% were on Monday; 37.1% were between 12.00-17.59 hours, and 61.5% were recorded during the transfers from Gökçeada. 64.1% of the transfers were activated for medical reasons and 83.9% of them were activated with telephone through 112 emergency call system. The blood pressure, pulse and respiration averages of the transferred patients were generally in the range of normal values and the Glasgow coma scale average was 14.6. Moreover, 33.5% of the transfers were pre-diagnosed as trauma. Furthermore, 66.7% of them were inter-hospital transfers and 80.3% of them were transferred to State Hospital. In the process of transfer between medical facilities, 54.8% utilized a maximum of three ambulances. During these transfers from islands, in terms of the types of ambulance vehicles, ground ambulance (through ferry) was the most frequently used by 44.7%; sea ambulance was the second one by 29.7% and air ambulance was the third frequently used by 25.6%. It was found statistically significant that the air ambulance affected the other types of ambulances adversely and that the transfer route of air ambulance was used more than others and the ground ambulance was used more between 18.00-05.59 (p<0,001).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.subject112 ambulance servicetr_TR
dc.titleGökçeada ve Bozcaada’Dan 01.01.2009-31.12.2013 Tarihlerinde 112 Ambulansları ile Sevk Edilen Hastaların Ambulans Hasta Kayıt Formlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2134tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.description.ozetBu tanımlayıcı-kesitsel çalışma, Çanakkale Acil Sağlık Hizmetlerinin 2009 yılından 2013 yılına kadar Bozcaada ve Gökçeada üzerinden sevk ettiği vakaların ambulans hasta kayıt formlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 01.01.2009 ile 31.12.2013 tarihleri arasında Bozcaada ve Gökçeada üzerinden sevk edilen vakaların ambulans hasta kayıt formlarının tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada 1.144 form incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen formlarda adalardan sevk edilen vakaların %62,7‟si erkek, %18,6‟sı 20-29 yaş, sevklerin yaş ortalaması 46,9 (S=24,363, min-maks. 0-95 yaş) ve ortancası 46 yaştır. Sevklerin %28,1‟i 2012 yılında, %39,5‟i yaz mevsiminde, %16,6‟sı temmuz ayında, %17,9‟u pazartesi günü, %37,1‟i 12:00-17:59 saatleri arasında, %61,5‟i Gökçeada üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sevklerin %64,1‟i medikal nedenle ve %83,9‟u 112 acil çağrı sistemi üzerinden telefon aracılığı ile aktif edilmiştir. Sevklerin tansiyon, nabız ve solunum ortalamaları genellikle normal değerler aralığında ve Glaskow Koma Skalası ortalaması 14,6 bulunmuştur. Sevklerin %33,5‟i travma öntanılıdır. Sevklerin %66,7‟si hastaneler arası nakil ve %80,3‟ü Devlet Hastanesine nakil edilmiştir. Tıbbi tesisler arası sevk işlemi sürecinde en fazla %54,8‟ ile üç ambulanslı sevk işlemi yapılmıştır. Adalardan ambulans araçları türlerine göre vaka sevkleri sırasıyla en fazla %44,7 ile kara ambulans (feribot aracılığıyla), %29,7 ile deniz ambulans ve %25,6 ile hava ambulans aracılığıyla yapılmıştır. Hava ambulansın diğer ambulans türlerini ters yönlü etkilemesi, hava ambulans nakil yolunun diğer yollara göre ve kara ambulansının 18:00-05:59 saatleri arasında daha fazla kullanımı istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001).tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record