Show simple item record

dc.contributor.advisorKıran, Sibeltr_TR
dc.contributor.authorKipkemoi Keitany, Kibortr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.available2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1960
dc.description.abstractThe study aimed to give an overview of occupational health and safety situation in Kamukunji Jua Kali enterprises’ area, Nairobi: workplace characteristics, socio-demographic features and working life characteristics of the employers and employees, health and safety practices, hindrances and possible solutions to improve occupational health and safety conditions. Data was collected from 222 workplaces, 88.8% participation rate was achieved. A descriptive study design was implemented. Three types of questionnaires were used in data collection: Workplace assessment form filled by the researcher, employer questionnaire, and an employee. Most enterprises (81.9%) had some or all of tasks done in open air, 63.8% had inadequate working space, and a mean of 3.48±1.9 employees per enterprise. The most common hazards were mechanical and sharp objects (99.5%), and noise (98.2%) and heat (78.6%); hazard control measures were inadequate. Most of the respondents were male (99.1% of employers and 76.8% of employees). The employers’ and employees’ mean ages were 44.7±5.2 and 29.8±5.4 respectively. 98.6% of employers worked actively in the enterprise beside managerial duties. Health and safety audit not carried out in over 97.2% of enterprises. Over 94.0% of respondents acknowledged presence of hazard in workplace with over 73.8% reporting headaches, muscular pains in the shoulder and neck as health effects resulting from work. Planning difficulties (26.8% employers), inadequate support from the government were listed as serious hindrances by majority (32.3% employers, 88.7% employees), over 60% of employees also considered lack of information on health and safety as serious obstacle to safety and health. This study concludes that there are quite a lot of hazardous exposures in the jua kali SME sector with low health and safety practices. There is need for better OSH services and more focused analytical and interventional researches.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.subjectOccupational health and safetytr_TR
dc.titleOccupatıonal Health and Safety Status in Kamukunjı Jua Kalı Mıcro and Small Sızed Metal Enterprısestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1536tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.description.ozetÇalışmada, Nairobi’ de bulunan ‘Kamukunji Jua Kali’ işletmelerinin; işyeri özellikleri, sosyodemografik yapıları, işçi ve işverenlerin çalışma yaşamı özellikleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile bu alandaki gelişimin önündeki engeller ve muhtemel çözüm önerileri hakkında genel bir bakış açısı sunmaya odaklanılmıştır. Veriler 222 işyerinden toplanmıştır. Bütün sorular tamamıyla yanıtlanmasa da çalışma yüksek katılımla gerçekleştirilmiştir (% 88,8). Tanımlayıcı tipte çalışma planlanmış ve yürütülmüştür. Veriler üç tip anket kullanılarak toplanmıştır: Araştırmacı tarafından doldurulan çalışma ortamının değerlendirilmesi anket, işveren anketi ve işçi anketi. İşletmelerin büyük bir kısmında (% 81,9) işlerin bir kısmı ya da tamamı açık alanda yapılmaktadır, %63,8’ inde çalışma ortamı elverişsizdir ve işletme başına ortalama 3,48±1,9 işçi çalışmaktadır. İşyerlerinde en sık karşılaşılan tehlikeler %99,5 görülme yüzdesi ile mekanik tehlikeler ve sivri nesneler, %98,2 ile gürültüdür. Tehlikelerin kontrolü için yapılan ölçümler yeterli değildir. Çalışanların çoğu erkektir (% 99,1 işveren ve% 76,8 işçi). İşveren ve işçilerin ortalama yaşları sırasıyla 44,7±5,2 ve 29,8±5,4’ tür. İşverenlerin %98,6’sı yöneticilik işlerinin yanında işyerinde aktif olarak çalışmaktadır. İşletmelerin %97,2’ si denetim görmemiştir. %94’ ün üzerinde katılımcı; baş ağrısı, omuz ve boyundaki kas ağrılarının %73,8’in üzerinde işyeri ortamından kaynaklandığını bildirmişlerdir. Çoğunluk tarafından (%32,3 işveren, % 88,7 işçi) planlama güçlükleri, devlet desteğinin eksikliği, %60’ın üzerinde işçi tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi eksikliği sağlık ve güvenlik önünde ciddi engeller olarak görülmektedir. Bu çalışma jua kali’ de KOBİ sektöründe düşük iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çok sayıda riske maruz kalım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu alanda daha iyi iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunulması, analitik ve girişimsel çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record