Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Mehmet Erkut
dc.contributor.authorKaracan, Levent
dc.date.accessioned2019-12-23T09:00:39Z
dc.date.issued2019-12-05
dc.date.submitted2019-12-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21314
dc.description.abstractImage and video editing encompasses the wide range of image operations to give desired visual effects to a given image or video either for improving various visual properties such as color, contrast, luminance or better emphasizing some aspects of scenes such as an objects, background, activity, attribute, emotion etc. Popular graphical tools(e.g. Adobe Photoshop, GIMP) that provide rich image operations can be utilized to achieve the desired visual effects, however users need to be familiar with image processing methods and have skills to overcome challenging low-level operations on images and videos. Therefore, easy and efficient image and video editing methods are needed for casual users to manipulate visual contents with high-level interactions such as natural languages. On the other hand, it is expected that the processes will be imperceptibly flawless on the image, in other words, photorealism should not be degraded. Recently, data-driven or learning based new works which try to meet those expectations have been proposed for various image and video editing problems. In this thesis, we propose learning-based methods for a number of image and video editing problems which are alpha matting, visual attribute manipulation and language-based video manipulation following recent trends and developments. Our methods produce competitive or better results against state-of-the-art methods on benchmark datasets quantitatively and qualitatively while providing simple high-level interactions such as natural language and visual attributes. Besides, our visual attribute manipulation method is the first high-level photo editing approach to enable continuous control on transient attributes of natural landscapes in the literature. For alpha matting, we present a new sampling-based alpha matting approach for the accurate estimation of foreground and background layers of an image. Previous sampling-based methods typically rely on certain heuristics in collecting representative samples from known regions, and thus their performance deteriorates if the underlying assumptions are not satisfied. To alleviate this, we take an entirely new approach and formulate sampling as a sparse subset selection problem where we propose to pick a small set of candidate samples that best explains the unknown pixels. Moreover, we describe a new dissimilarity measure for comparing two samples which is based on KL-divergence between the distributions of features extracted in the vicinity of the samples. The proposed framework is general and could be easily extended to video matting by additionally taking temporal information into account in the sampling process. Evaluation on standard benchmark datasets for image and video matting demonstrates that our approach provides more competitive results compared to the state-of-the-art methods. For visual attribute manipulation, we explore building a two-stage framework for enabling users to directly manipulate high-level attributes of a natural scene. The key to our approach is a deep generative network which can hallucinate images of a scene as if they were taken at a different season (e.g. during winter), weather condition (e.g. in a cloudy day) or time of the day (e.g. at sunset). Once the scene is hallucinated with the given attributes, the corresponding look is then transferred to the input image while preserving the semantic details intact, giving a photo-realistic manipulation result. As the proposed framework hallucinates what the scene will look like, it does not require any reference style image as commonly utilized in most of the appearance or style transfer approaches. Moreover, it allows to simultaneously manipulate a given scene according to a diverse set of transient attributes within a single model, eliminating the need of training multiple networks per each translation task. Our comprehensive set of qualitative and quantitative results demonstrate the effectiveness of our approach against the competing methods. In our last work, we introduce a new task of manipulating person videos with natural language, which aims to perform local and semantic edits on a video clip of an individual to automatically change their outfit based on a description of target look. To this end, we first collect a new video dataset containing full-body images of different persons wearing different types of clothes and their textual descriptions. The nature of our problem allows for better utilization of multi-view information and we exploit this property and design a new language-guided video editing model. Our architecture is composed of two subnetworks trained simultaneously: a network for constructing a concise representation of the person from multiple observations (representation network), and another network that benefits from the extracted internal representation for performing the manipulation according to the target description (translation network). Our qualitative and quantitative evaluations demonstrate that our proposed approach significantly outperforms existing frame-wise methods, producing temporally coherent and semantically more meaningful results.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectImage editingtr_TR
dc.subjectVideo editingtr_TR
dc.subjectAlpha mattingtr_TR
dc.subjectAttribute manipulationtr_TR
dc.subjectLanguage based editingtr_TR
dc.titleLearning Based Image and Video Editingtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGörüntü ve video düzenleme renk, kontrast, parlaklık gibi çeşitli görsel özellikleri iyileştirmek için veya bazı sahneleri, nesneleri, nitelikleri, duyguları vb. daha iyi vurgulamak için görsel içeriği değiştirmemize yarayan çok çeşitli işlemleri kapsar. Verilen bir görüntüye istenilen görsel etkiyi vermek için zengin görüntü işleme olanağı sunan Fotoşop gibi grafik araçlarından faydalanılabilir, ancak bunun için kullanıcıların görüntü işleme yöntemlerini bilmesi ve görüntüler üzerindeki zorlu düşük seviyeli işlemlerin üstesinden gelebilmesi için bu alanda yetenekli olmaları gerekir. Bu yüzden, sıradan kullanıcılar için görsel içerikleri doğal bir yol olan doğal dil gibi yüksek düzeyli etkileşimlerle değiştirebilen basit ve etkili görüntü ve video düzenleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan yapılan işlemlerin görüntü üzerinde farkedilmeyecek derece kusursuz olması başka bir ifadeyle fotoğraf gerçekçiliğinin sağlanması beklenmektedir. Son yıllarda çok çeşitli görüntü ve video düzenleme problemleri için bu beklentileri karşılamaya çalışan veriye dayalı veya öğrenme temelli yeni çalışmalar önerilmektedir. Biz de bu tezde, alfa matlama, görsel nitelik düzenleme, dil tabanlı video düzenleme gibi bir dizi görüntü ve video düzenleme problemi için öğrenme temelli yeni yöntemler öneriyoruz. Yöntemlerimiz doğal dil ve nitelik tanımı gibi kolay yüksek seviyeli etkileşim sağlarken, en son yöntemlerle yarışır veya daha iyi sonuçlar üretmektedir. Ayrıca görsel nitelik düzenleme yöntemimiz, doğal manzaraların geçici nitelikleri üzerinde sürekli kontrol sağlamaya imkan veren literatürdeki ilk yüksek düzeyli fotoğraf düzenleme yaklaşımıdır. Alfa matlama için, bir görüntünün önalan ve artalan katmanlarının yanlışsız tahmini için yeni bir örnekleme tabanlı alfa matlama yaklaşımı sunuyoruz. Önceki örnekleme tabanlı yöntemler bilinen bölgeden temsili örnekler toplamak için genellikle belli sezgisellere dayanmaktadır, ve bu nedenle eğer dayanılan varsayımlar gerçekleşmezse başarım kötü etkilenmektedir. Bunun üstesinden gelebilmek için, tümüyle yeni bir yaklaşım benimsiyoruz ve aday kümesinden bilinmeyen pikselleri en iyi ifade eden küçük aday örnekler kümesini seçmek için önerdiğimiz seyrek altküme seçim problemi olarak olarak tanımlıyoruz. Ayrıca, örneklerin etrafından çıkarılan öznitelik dağılımları arasındaki KL-diverjans'a dayalı iki örneği karşılaştırmak için yeni bir benzemezlik ölçüsü tanımlıyoruz. Önerilen çatı yöntem genel bir yaklaşımdır ve örnekleme aşamasında zamansal bilgi de dikkate alınarak video matlamaya kolayca genişletilebilmektedir. Standart karşılaştırma veri kümeleri üzerinde yapılan değerlendirmeler yaklaşımımızın en son yöntemlerle kıyaslandığında daha yarışır sonuçlar sağladığını göstermektedir. Görsel nitelik düzenlemesi için, kullanıcılara doğal bir sahnenin yüksek düzeyli niteliklerini doğrudan düzenlemeye imkan veren iki aşamalı bir yöntem çatısı araştırıyoruz. Yaklaşımımızın anahtarı görüntüler sanki başka bir mevsimde(örneğin kış sırasında), hava durumunda(örneğin bulutlu bir günde) veya günün zamanında(örneğin gün batımında) çekilmiş gibi bir sahnenin görüntülerini sanrılayabilen derin üretici ağdır. Sahne verilen niteliğe göre sanrılandıktan sonra, ilgili görünüş sonrasında anlamsal ayrıntıları koruyarak ve foto-gerçekçi düzenleme sonucu vererek girdi görüntüsüne taşınır. Önerilen yöntem çatısı sahnenin farklı nitelikteki görünümünü sanrılayabildiği için, birçok görünüş ve stil taşıma yaklaşımlarında kullanıldığı gibi referans bir görüntü gerektirmez. Üstelik, yöntemimiz her çivirim görevi için ayrı bir ağ eğitme ihtiyacını ortadan kaldırarak, tek bir model içinde farklı geçici niteliklere göre eş zamanlı olarak verilen sahneyi düzenlemeye olanak sağlar. Kapsamlı nitel ve nicel sonuçlarımız, rakip yöntemlere karşı yaklaşımımızın etkililiğini göstermektedir. Son çalışmamızda, hedef görünüş tanımına dayalı otomatik kıyafet değişimi yapmak için birisinin video klibi üzerinde otomatik olarak yerel ve anlamsal düzenleme yapmayı amaçlayan yeni bir doğal dille insan videoları düzenleme görevi tanıtıyoruz. Bunun için, öncelikle farklı türde kıyafetler giyen farklı insanların tüm vücut görüntülerini ve bunların metinsen tanımlamalarını içeren yeni bir video veri kümesi topluyoruz.Problemin doğası çoklu-görüntülü(multi-view) bilgiden daha iyi yararlanmak için olanak sağladığından, bu özelliği kullanıyoruz ve yeni bir doğal dille yönlendirilen video düzenleme modeli tasarlıyoruz. Mimarimiz eş zamanlı eğitilen iki alt ağdan oluşmaktadır: çoklu gözlemden insanın özet temsilini oluşturmak için bir ağ(temsil ağı) ve hedef tanıma göre düzenleme gerçekleştirmek için çıkarılan iç temsilden başka bir ağ(çevirim ağı). Nitel ve nicel değerlendirmelerimiz önerdiğimiz yaklaşımın daha anlamsal ve zamansal olarak uyumlu sonuçlar üreterek tek görüntü tabanlı yöntemleri önemli derecede geçtiğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-12-23T09:00:39Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record