Show simple item record

dc.contributor.advisorGenç, Ayten
dc.contributor.authorUyan, Adalet
dc.date.accessioned2020-01-13T10:59:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-11-29
dc.identifier.citationUyan, A.(2019). Regionale DaF- Lehrwerkforschung in der Türkei und auf internationaler Ebene: Eine Metasynthese. Unveröffentlichte Dissertation Hacettepe Universitaet.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21700
dc.description.abstractIt is known that different types of course books have been used in teaching German as foreign language courses. In addition to the German course books that are published in Germany and appeals to a large market, localized and totally local German course books produced in other countries are also used to teach German all over the world. The scientific research studies examining and investigating the local course books are scrutinized in the present study. Based upon the idea that course book analyses are as important as the quality of course books, this research is concerned about the primary studies that directly examine the local German course books. The literature review indicates that there are substantial number of studies, conducted both in Turkey and abroad, which explore the local German course books. This research aims to investigate the findings of these earlier studies by means of meta-synthesis. In this sense, identifying the most and the least frequently investigated features of German course books and the obtained results of the prior research on these course books are among the aims of this study. Accordingly, a systematic literature review was conducted in different databases and search engines, and 60 primary research studies held in Turkey and abroad between the years of 1986-2018, which meets the selection criteria, were included in this meta-synthesis. These 60 studies included in the research are about the findings of the analysis of 200 local German course books. At the end of the coding procedure the data listed under 11 themes were first synthesized among themselves, and then the synthesis findings about the themes and the subthemes were figured out by combining this first synthesis with the findings obtained through the evaluation of the studies on course books. At the end of this study, a set of suggestions to develop local German course books were provided based upon the findings of this research.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectRegionale DaF- lehrwerketr_TR
dc.subjectLehrwerkanalyse von regionalen DaF- lehrwerken
dc.subjectMetasynthese
dc.subjectLehrwerkforschung
dc.subjectLehrwerkkritik
dc.titleRegionale Daf- Lehrwerkforschung In Der Türkei Und Auf Internationaler Ebene: Eine Metasynthesetr_deu
dc.title.alternativeTürkiye’de ve Uluslararası Düzeyde Yerel Almanca Ders Kitabı Araştırmaları: Bir Meta-Sentez Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil olarak Almanca dersinde farklı Almanca ders kitabı türlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Almanya’da yazılan ve çok geniş bir pazara hitap eden yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarının yanı sıra yerelleştirilmiş Almanca ders kitapları ve tamamen yerel nitelikte olup ilgili ülkelerde geliştirilen Almanca ders kitapları tüm dünyada Almanca öğretiminde kullanılmaktadır. Bu çalışmada yerel Almanca ders kitaplarını inceleyen ve araştıran bilimsel nitelikli çalışmalar mercek altına alınmıştır. Ders kitabı analizlerinin en az ders kitapların kalitesi kadar önemli olduğu düşüncesine dayanarak, bu çalışma doğrudan yerel Almanca ders kitaplarını inceleyen birincil çalışmalar ile ilgilidir. Yapılan literatür taramaları hem Türkiye’de hem de yurtdışında yerel Almanca ders kitaplarını inceleyen birçok bilimsel çalışmanın olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı yapılan bu analizlerin sonucunda elde edilen bulguları meta- sentez yöntemiyle incelemektir. Bu bağlamda, yerel Almanca ders kitapları ile ilgili yapılan analizlerde Almanca öğretimi ile ilgili kitaplarda hangi yönlerin daha çok ve hangilerin daha az incelediğini ve yapılan incelemelerin sonucunda hangi sonuçlara varıldığını tespit etmek çalışmanın hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda çeşitli veri tabanı ve arama motorlarında sistematik bir literatür taraması yapılmış ve dahil etme ölçütlerini karşılayan, Türkiye’de ve yurt dışında 1985-2019 yılları arasında yazılmış 60 adet birincil çalışma bu meta- senteze dahil edilmiştir. Dâhil edilen 60 birincil çalışma, 200 yerel Almanca ders kitabının analizlerine yönelik bulgular içermektedir. Kodlama işlemleri sonucunda 11 tema altında toplanan veriler önce kendi aralarında sentezlenmiş daha sonra ders kitaplarına yönelik yapılan değerlendirmelerden elde edilen bulgularla birleştirilerek tema ve alt temalara ilişkin sentez bulgulara ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda araştırma bulgularından hareketle yerel Almanca ders kitaplarının geliştirmesine yönelik önerilere yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-07-17T10:59:18Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record