Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz , Çetin
dc.contributor.authorKaplan , Tezcan
dc.date.accessioned2020-02-17T11:16:48Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-22
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22136
dc.description.abstractThis study deals with the significance of the art of cinema in the philosophy of Deleuze. It is searched out new relations among creation fields in the world of thought of our age. For Deleuze, this relations are the necessary haunts of opening out philosophy to outside. In the philosophy of Deleuze, what comes to forefront among these haunts is cinema as a thinking activity. By opening out philosophy, cinema provides new areas of thought to it or different perspectives on its problem fields. The aim of this study is to set sight on the philosophy of Deleuze as part of his views about cinema. In the first chapter of the study, relationship of philosophy and cinema will be examined in terms of being a thinking activity. In the second chapter, the movement image, the basic of cinema, will be shown through Bergson effect on Deleuze. In the third chapter, passing from movement image to time image will first be dealt as permanency of the same effect. The point as reducing this effect will be indicated in the context of Nietzsche effect on Deleuze. Time image will be examined through the context founded between Bergson and Nietzsche. In the conclusion chapter, the potentialities provided from cinema to philosophy will be shown as part of the philosophical comprehension of Deleuze.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDeleuzetr_TR
dc.subjectHareket imgetr_TR
dc.subjectZaman imgetr_TR
dc.subjectSinematr_TR
dc.subjectOluştr_TR
dc.subject.lcshFelsefetr_TR
dc.subject.lcshSanattr_TR
dc.subject.meshPHILOSOPHYtr_TR
dc.titleDeleuze Felsefesinde Sinema Sanatının Yeritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Deleuze felsefesinde sinema sanatının önemini vurgulamaktadır. Çağımızın düşünce dünyasında, yaratım alanları arasında yeni ilişkiler keşfedilmektedir. Deleuze için, bu ilişkiler felsefeyi dışarıya açmanın zorunlu uğraklarıdır. Deleuze felsefesinde, bu uğrak alanları arasında öne çıkan ise bir düşünme faaliyeti olarak sinemadır. Sinema, felsefeyi dışarıya açarak, ona yeni düşünce bölgeleri veya kendi problem alanlarına dair farklı bakış açıları sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Deleuze felsefesine sinema görüşleri çerçevesinde yerleşmektir. Çalışmanın birinci bölümünde, felsefenin ve sinemanın düşünme faaliyetleri olmaları açısından ilişkisellikleri ele alınacaktır. İkinci bölümde, sinemanın temeli olan hareket imge, Deleuze üzerindeki Bergson etkisi aracılığıyla ortaya koyulacaktır. Üçüncü bölümde, ilkin, hareket imgeden zaman imgeye geçiş, aynı etkinin devamı olarak ele alınacaktır. Bu etkinin artık azalmaya başladığı nokta olarak ise Deleuze üzerindeki Nietzsche etkisine işaret edilecektir. Zaman imge, Bergson’dan Nietzsche’ye uzanan bir bağlam içerisinde ele alınacaktır. Sonuç bölümünde ise, Deleuze’ün felsefe anlayışı açısından, sinemanın felsefeye sunduğu imkânlar ortaya koyulacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T11:16:48Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record