Show simple item record

dc.contributor.advisorBakırcı, Kadriye
dc.contributor.authorÇetiz, Ali Baran
dc.date.accessioned2020-02-26T06:33:56Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22191
dc.description.abstractWith the recent developments in science and technology; communication, transportation and industrialization gained momentum and this situation brought globalization. During the globalization process, cost pressure on employers has increased and competition conditions became fierce. It was stated that labor law could not keep up with the changing world and needed to be more flexible and as a result different business relations has emerged. Temporary employment through private employment agencies is one of these atypical employment relationships. The institution has entered our law for the first time by the replacement of Employment Act No. 4857’s Article 7 with the Act No. 6715. The regulation has not been adequately discussed in our law before it was made, and this has raised questions about the attainment of the objectives intended by the regulation. Likewise, the text of the Act appears to be hastily and inelaborately prepared; it makes the text difficult to understand and invites legal problems. However, there are provisions in the regulation that we think are positive about the temporary employment relationship. These provisions include; specifying as a limitation of situations in which temporary employment relationship can be established, limitation of each situation with a time limit, identifying cases where temporary employment is prohibited and the introduction of obligation of equal treatment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectGeçici iş ilişkisitr_TR
dc.subjectMeslek edinilmiş geçici iş ilişkisitr_TR
dc.subjectÖzel istihdam bürosutr_TR
dc.subjectGeçici işverentr_TR
dc.subjectEsnekleşmetr_TR
dc.subjectAtipik iş ilişkisitr_TR
dc.subjectÜç taraflı iş ilişkisitr_TR
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.titleTürk İş Hukukunda Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler ile haberleşme, ulaşım ve sanayileşme hız kazanmış, bu durum küreselleşmeyi beraberinde getirmiştir. Küreselleşme sürecinde, işverenler üzerindeki maliyet baskısı artmış ve rekabet koşulları sertleşmiştir. İş hukukunun değişen dünyaya ayak uyduramadığı ve esnekleşmesi gerektiği ifade edilmiş, bunun sonucunda atipik iş ilişkileri ortaya çıkmıştır. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi de atipik iş ilişkilerinden biridir. Kurum hukukumuza ilk defa 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesinin 6715 sayılı Kanun ile değiştirilmesi ile girmiştir. Düzenleme yapılmadan önce hukukumuzda yeterince tartışılmamış, bu durum düzenleme ile amaçlanan hedeflerin ulaşılabilirliği hakkında soru işaretleri doğurmuştur. Keza düzenleme metni, aceleyle ve özensiz hazırlanmış görünmekte metindeki hatalar; metnin anlaşılmasını zorlaştırmakta ve hukuki sorunlara davetiye çıkarmaktadır. Ancak düzenlemede, geçici iş ilişkisine dair olumlu olduğunu düşündüğümüz hükümler de bulunmaktadır. Bunlar, geçici iş ilişkisi kurulabilecek hallerin tahdidi olarak belirtilmesi, her bir halin süre sınırı ile sınırlandırılması, geçici iş ilişkisi kurulması yasak olan hallerin hükme bağlanması ve taraflara eşit davranma yükümlülüğü getirilmesidir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-26T06:33:56Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess