Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnver, Şerife
dc.contributor.advisorSchwab, Götz
dc.contributor.authorDemir, Devran
dc.date.accessioned2020-03-03T08:39:49Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.date.submitted2020-01-09
dc.identifier.citationDemir, D. (2020). „Was heißt x?“: Eine konversationsanalytische Untersuchung zu kontingenten Lehrerfragen im universitären deutschsprachigen L2-Unterricht (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22229
dc.description.abstractLanguage practice related courses such as "oral communication skills" play an important role in the German language teacher training program, because they help the students benefit more from the further subject-related courses. They also improve the quality of their future professional practices as teachers. Despite the need for improving the content of these courses with research findings, there are only a few studies on the topic. With this gap in mind, the current study sets out to closely examine 16 hours of naturally occuring "oral communication skills" classroom interaction in the fall semester 2016-2017 using conversation analysis as research methodology. The findings suggest that the "was heißt x? (what is x?)" questions from the teacher in non-topic-initial positions and their variations are used as recurrent interactional resources that are associated with certain actions in managing teacher-led speaking activities. These questions were described based on the following categories: (1) narrowing questions, (2) focused repetitions, (3) ambigious questions after dispreferred learner turns, and (4) knowledge-checking questions in referential follow-up. The findings also show how certain types of questions contribute to the elicitation of certain answer types and lead to the change in participation structure. Although "was heißt x?" questions are usually designed at asking for the meaning of a particular subject matter, depending on the local context, they also pave the way for certain pedagogical actions. Therefore, they serve as verbal resources that the teacher deploy at his disposal and by doing so manage speaking activities.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectSözlü iletişim becerileritr_TR
dc.subjectKonuşma becerisitr_TR
dc.subjectYabancı dil eğitimitr_TR
dc.subjectAlman dili eğitimitr_TR
dc.subjectÖğretmen sorularıtr_TR
dc.subjectSözel kaynaklartr_TR
dc.subjectKonuşma çözümlemesitr_TR
dc.subjectSınıf içi etkileşimtr_TR
dc.subjectMündliche Kommunikationsfertigkeitentr_TR
dc.subjectSprechfertigkeittr_TR
dc.subjectFremdsprachenunterrichttr_TR
dc.subjectDeutschunterrichttr_TR
dc.subjectLehrerfragentr_TR
dc.subjectVerbale Ressourcentr_TR
dc.subjectGesprächsanalysetr_TR
dc.subjectKonversationsanalysetr_TR
dc.subjectKlasseninteraktiontr_TR
dc.subjectOral communication skillstr_TR
dc.subjectSpeaking skilltr_TR
dc.subjectForeign language teachingtr_TR
dc.subjectGerman language teachingtr_TR
dc.subjectTeacher questionstr_TR
dc.subjectVerbal ressourcestr_TR
dc.subjectConversation analysistr_TR
dc.subjectCassroom interactiontr_TR
dc.title„Was heißt X?“: Eine konversationsanalytische Untersuchung zu kontingenten Lehrerfragen im universitären deutschsprachigen L2-Unterrichttr_deu
dc.title.alternative„Was heißt X?“: Yükseköğretim Bağlamında İkinci Dil Olarak Almanca Sınıflarındaki Bağıl Özellikli Öğretmen Sorularının Konuşma Çözümlemesi ile İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAlmanca Öğretmenliği lisans programındaki “Sözlü İletişim Becerileri“ gibi yabancı dil beceri ve yeterliklerine yönelik dersler, öğrencilerin lisans eğitimindeki diğer alan derslerinden daha iyi faydalanmasına katkı sağlamasının yanı sıra mezuniyet sonrasındaki öğretmenlik faaliyetinin niteliği açısından da önemlidir. Bu önem temelinde, yükseköğretim bağlamında yer alan bu derslerin belli bir standartta yürütülmesi ve iyileştirilmesi için araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak özellikle “Sözlü İletişim Becerileri“ dersi ile ilgili araştırma verilerinin oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Buradan hareketle söz konusu çalışmada, ilgili derste gerçekleşen doğal sınıf içi etkileşim konuşma çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın verisi 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında “Sözlü İletişim Becerileri I” dersinde alınan 16 saatlik video kayıtları ve çevriyazılara dayanmaktadır. Elde edilen bulgular, konu-açılışı-haricindeki (non-topic-initial) pozisyonlarda öğretmen tarafından kullanılan “was heißt x? (x ne demek?)“ sorularının ve çeşitlemelerinin öğretmen-yönlendirmeli konuşma etkinliklerinin yönetilmesine yönelik bazı eylemlerle ilişkili tekrar eden etkileşimsel bir kaynak olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Buna göre ilgili “was heißt x?“ soruları; (1) daraltıcı sorular, (2) odaklı tekrar soruları, (3) yeğlenmeyen öğrenci yanıtlarından sonra gelen belirsiz sorular ve (4) art-gönderge pozisyonunda bilgi yoklamada kullanılan sorular şeklinde gruplandırılmıştır. Ayrıca bu soruların öğrencilerden belli yanıt tiplerinin alınmasında ve etkileşime katılım çerçevesinin (participation structure) şekillendirilmesinde nasıl bir katkısının olduğu da çalışmada betimlenmiştir. Sonuç olarak, temelde herhangi bir şeyin anlamını sormaya yönelik kısa ve basit bir rutin kalıp gibi görünen “was heißt x?“ soruları, etkileşimin anlık bağlamına göre belli başlı pedagojik eylemlerde rol oynayabilmekte ve özellikle konuşmanın ön planda olduğu yabancı dil derslerinde öğretmenin hızlıca erişebileceği ve konuşma etkinliklerini yönlendirebileceği sözel bir kaynak konumunda bulunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-03-03T08:39:49Z
dc.subject.ericEğitimtr_TR
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess