Show simple item record

dc.contributor.advisorCinemre, Şükrü Alpan
dc.contributor.authorYıldırım, Enver
dc.date.accessioned2020-04-01T04:53:51Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-04
dc.identifier.citationVancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22295
dc.description.abstractMonitoring training load, it provides clarification of the change in performance in athletes, clarity of the response to training, determination of fatigue and it reduces the risk of overload by setting the limits of the athlete. The aim of this study was to determine and monitor the load and fatigue values of elite male fencing athletes aged 15-23 years old by objective and subjective methods. Seventeen athletes (17.12 ± 2.85 ages; 7.18 ± 1.95 ages of sport) participated in the study. Neuromuscular monitoring was performed with countermovement jump test (CMJ) and fencing change of direction test (COD). Training load, Acute/Chronic Workload Ratio (ACWR), and monotony values were determined by the session Rating Perceived Exertion (sRPE) scale. The Hooper Index questionnaire was used to monitor wellness. All 18 weeks of data collected, training and competition periods were monitored by being divided into weeks. The Freidman Test was used to examine the weekly differences between the variables. The Generalized Estimating Equations (GEE) approach was used to examine the effect of other variables on neuromuscular status and wellness. When the results were examined, it was observed that CMJ was affected by soreness and ACWR (p<0.05). It was observed that Fencing’s COD test was affected by injury, training, sleep quality, soreness and ACWR (p<0.05).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectnöromüsküler takiptr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleElit Erkek Eskrimcilerde Bir Sezon Boyunca Akut/Kronik İş Yükü Oranının Takibitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAntrenman yükü takibi sporcularda performans değişiminin açıklamasını, antrenmana verilen yanıtın anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda yorgunluğun belirlenmesine ve aşırı yüklenme riskinin düşmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 15-23 yaş arası elit erkek eskrim sporcularının yüklenme ve yorgunluk değerlerinin objektif ve subjektif yöntemler aracılığı ile belirlenmesi ve takip edilmesidir. Çalışmaya 17 eskrimci (17,12 ± 2,85 yaş; 7,18 ± 1,95 antrenman yaşı) katılmıştır. Katılımcılara nöromüsküler takip için aktif sıçrama ve eskrimde yön değiştirme hızı testi uygulanmıştır. Antrenman yükü, akut/kronik iş yükü oranı (AKİYO) ve monotonluk için değerler antrenmanın algılanan zorluk derecesi (aAZD-Borg Skalası) ile belirlenmiştir. Uyku kalitesi, kas ağrısı, stres ve yorgunluk düzeyi alt boyutlarıyla zindelik takibi için Hooper İndeksi kullanılmıştır. Eskrimcilerin yaralanmaları da ayrıca not edilmiştir. Toplanılan 18 haftalık tüm veriler, haftalar bazında ele alınarak antrenman ve müsabaka dönemlerinin izlenmesi sağlanmıştır. İncelenen değişkenler arasındaki haftalık farkların incelenmesi için Freidman Testi kullanılmıştır. Haftalık sürecin, antrenman yaşının, antrenman yükünün, AKİYO’nun ve monotonluğun; zindelik ve nöromüsküler durum (aktif sıçrama ve 4-2-2-4 yön değiştirme testi) üzerindeki etkilerinin incelenmesi için Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri (GTD) yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde aktif sıçramayı, kas ağrısı ve AKİYO’nun etkilediği gözlemlenmiştir (p<0.05). Yön değiştirme hızını ise yaralanma, antrenman yaşı, uyku kalitesi, kas ağrısı ve AKİYO’nun etkilediği gözlemlenmiştir (p<0,05).tr_TR
dc.contributor.departmentSpor Bilimleri ve Teknolojisitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-04-01T04:53:51Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record