Show simple item record

dc.contributor.advisorErbaş, Cevat Gökhan
dc.contributor.authorKılıç, Cansu
dc.date.accessioned2020-07-17T13:14:11Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22431
dc.description.abstractWith the Labor Courts Law No. 7036, mediation in individual labor disputes has been regulated as a precondition of litigation. Thus, it has become mandatory to use the mediation path before applying to the court for most individual labor disputes. Making mediation mandatory in individual labor disputes has been seen as an interference with the right to legal remedies and the principle of will and has been criticized in many other ways. Concerns have also been expressed that mediation is not in line with the principle of protection of workers. In this study, the problem of mandatory mediation’s compliance with the basic principles of labor law and especially the principle of imperative provisions has been addressed. Therefore, firstly, the principle of imperative provisions in labor law has been studied in details. Afterwards the regulation of mandatory mediation in individual labor disputes has been evaluated. In particular, the issue of whether it is possible to conclude contracts against the imperative provisions of the law at the end of mediation is discussed. Within the scope of the basic principles of labor law, the applicability of mediation in individual labor disputes has been evaluated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArabulucutr_TR
dc.subjectEmredici Kurallartr_TR
dc.subjectDava Şartıtr_TR
dc.subjectEmredicilik İlkesitr_TR
dc.subjectZorunlu Arabuluculuktr_TR
dc.subject7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunutr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleBireysel İş Hukukunda Emredicilik İlkesi ve Dava Şartı Olarak Arabuluculuktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile bireysel iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olarak düzenlenmiştir. Böylece bireysel iş uyuşmazlıklarının çoğu bakımından mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk yolunun tüketilmesi zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuğun bireysel iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilmesi hak arama özgürlüğüne ve iradilik ilkesine müdahale olarak görülmüş ve daha başka pek çok yönden eleştirilmiştir. Arabuluculuğun işçinin korunması ilkesine uygun olmadığı yönünde endişeler de ifade edilmiştir. Bu çalışmada zorunlu arabuluculuğun iş hukukunun temel ilkelerine ve özellikle emredicilik ilkesine uygunluğu sorunu ele alınmıştır. Bu nedenle öncelikle iş hukukunda emredicilik ilkesi ayrıntıları ile incelenmiştir. Sonrasında bireysel iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk düzenlemesi değerlendirilmiştir. Özellikle, arabuluculuk sonunda kanunun emredici hükümlerine aykırı anlaşmalar yapılmasının mümkün olup olmadığı konusu ele alınmıştır. İş hukukunun temel ilkeleri kapsamında bireysel iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-17T13:14:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record