Show simple item record

dc.contributor.advisorHazıroğlu, Elif Cemre
dc.contributor.authorAtay, Onuralp
dc.date.accessioned2020-07-17T13:20:04Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-22
dc.identifier.citationATAY, Onuralp, Anonim Şirkette Rüçhan Hakkı,Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22434
dc.description.abstractSubscription right has been regulated by the Turkish Commercial Code numbered 6102. Subscription right gives the shareholder the right to receive new shares, which will emerge as a result of the increase of capital. With the subscription right, which provides both financial and personal rights, shareholders are prevented from suffering losses by preventing the sale of new shares to third parties as a result of the capital increase. Although the subscription right, in principle, is granted to shareholders, it can also be granted to other people by the articles of partnership or the decision of the general assembly. Subscription right, which does not provide an acquired right, may be limited or abrogated by the general assembly in joint stock companies that accept the basic capital system and board of management that accept the registered capital system. In order to restrict the subscription right, there must be a fair cause, as well as other conditions in the law.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectRüçhan Hakkıtr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleAnonim Şirkette Rüçhan Hakkıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlerde pay sahibine, dış kaynaklı sermaye artırımı sonucu ortaya çıkacak yeni paylardan öncelikli olarak alma hakkı tanıyan rüçhan hakkı düzenlenmiştir. Hem mali hem de kişisel haklar sağlayan rüçhan hakkı ile sermaye artırımı sonucu, yeni payların üçüncü kişilere satılmasının önüne geçilerek, pay sahiplerinin zarara uğramaları engellenmiş olmaktadır. Rüçhan hakkı kural olarak pay sahiplerine tanınmakla birlikte esas sözleşme veya genel kurul kararıyla diğer kişilere de tanınabilir. Mutlak nitelikte bir müktesep hak sağlamayan rüçhan hakkı esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde genel kurul, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Rüçhan hakkının kısıtlanabilmesi için haklı bir sebebin bulunmasının yanında kanunda yer alan diğer şartların da gerçekleşmesi gerekir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-17T13:20:04Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record