Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Tufan
dc.contributor.authorAkın, Fatma
dc.date.accessioned2020-07-21T11:45:46Z
dc.date.issued2020-05-06
dc.date.submitted2020-04-27
dc.identifier.citationAKIN, Fatma. Tanzimat Döneminde Anadolu’da Konar-Göçer Aşiretler (1839-1876), Doktora Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22454
dc.description.abstractThe Ottoman Empire entered a transition and revolution in military, financial, and administrative fields with the imperial edict of Gülhane. In order to increase the influence of the central authority, the provincial regulations were issued and parliaments in which the public representatives participated. On the other hand, the system of muhassıllık had been put into practice regarding the collection of taxes for strengthening the treasury, but it had not been successful. Then, counting was carried out with the understanding of tax, which was based on the paying ability of people. In order to increase the number of soldiers of the newly army that was newly developed in the military field, kur’a system was launched. For all these, attempts had been made to ensure public safety, and efforts had been shown to contact all the segments of the public. The present dissertation reveals the military, financial, and administrative policies of the Ottoman Empire regarding the nomadic tribes within the policies of Tanzimat reform era.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTanzimattr_TR
dc.subjectAşirettr_TR
dc.subjectİskântr_TR
dc.subjectKonar-göçerliktr_TR
dc.subject.lcshD- Tarihtr_TR
dc.titleTanzimat Döneminde Anadolu’da Konar-Göçer Aşiretler (1839-1876)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOsmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile birlikte askeri, mali ve idari alanlarda değişim ve dönüşüm içerisine girmişti. Merkezi otoritenin etkisinin artırılması amacıyla Vilayet nizamnameleri çıkarılmış, halkın temsilcilerinin katıldığı meclisler teşkil edilmiştir. Diğer taraftan hazinenin güçlendirilmesi için vergi tahsilatı konusunda muhassıllık sistemi hayata geçirilmiş; ancak başarılı olmamıştır. Ardından herkesin ödeme gücünü esas alan vergi anlayışı ile sayımlar gerçekleştirilmiştir. Askeri sahada yeni kurulan ordunun nefer sayısının artırılması amacıyla kur’a sistemi başlatılmıştır. Tüm bunlar için ise halkın güvenliğinin sağlanması adına girişimlerde bulunulmuş, halkın tüm kesimiyle temas kurulmaya çalışılmıştır. Bu tez, Osmanlı Hükümeti’nin Tanzimat dönemi politikaları içerisinde konar-göçer aşiretlerle ilgili askeri, mali ve idari alanlardaki politikalarını ortaya koymaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-07-21T11:45:46Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record