Show simple item record

dc.contributor.advisorErgül, Hatice
dc.contributor.authorKalaycı, Gülce
dc.date.accessioned2020-08-05T13:11:22Z
dc.date.issued2020-07
dc.date.submitted2020-06-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22524
dc.description.abstractThis master thesis primarily investigates the sequential unfolding of previously taught vocabulary items in a young language learner (YLL) classroom adopting conversation analytic perspective. It draws on the analysis of a data-set coming from 16 classroom hours (40 minutes each) of video recordings of an EAL classroom in a private language school in the capital of Turkey. Using Conversation Analysis (CA), it sheds light on how the teacher revises previously taught vocabulary items before starting the main activity or the new topic of the week by referencing to past learning events. As such, this study introduces how the teacher not only explores the students’ learning state of the previously taught vocabulary items but also creates learning opportunities by using dialogic approach to vocabulary explanation. By demonstrating the sequential organization of vocabulary revisions regarding the word class (nouns, adjectives, noun phrases), it verifies that the overall sequential organization of vocabulary revisions fits the triadic structure of classroom interaction. Besides, it presents how verbal, embodied and visual resources are employed during vocabulary revisions regarding the word class. Finally, it elucidates that vocabulary revisions predominantly reinforce the definitional meaning of the target vocabulary items during discrete revisions of the nouns and adjectives whereas noun phrase revisions also allow students to improve other aspects of their vocabulary knowledge including both meaning and use. The findings of this thesis have implications for teaching vocabulary to YLLs, and L2 Classroom Interactional Competence.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYoung language learnerstr_TR
dc.subjectVocabulary revision sequencestr_TR
dc.subjectConversation analysistr_TR
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleMicroanalytic Investıgation of Vocabulary Revisions in Young Learner Efl Classroomstr_en
dc.title.alternativeÇocuklara Yabancı Dil Öğretimi Sınıflarında Yapılan Kelime Tekrarlarının Mikro-Analitik Bir İncelemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu yüksek lisans tezi, çocuklara yabancı dil öğretiminin yapıldığı bir sınıfta, geçmişte öğretilen kelimelerin tekrarının dizi düzenini konuşma çözümlemesi (KÇ) bakış açısını benimseyerek araştırmaktadır. Çalışma, Türkiye’nin başkentinde, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği özel bir dil okulundaki bir sınıfın 16 ders saati (her biri 40 dakika) boyunca alınan video kayıtlarından elde edilen veri setinin analizi ile gerçekleştirilmiştir. KÇ yöntemi kullanılarak, öğretmenin yeni bir aktivite ya da konuya başlamadan önce geçmiş öğrenme olaylarına gönderme yaparak geçmişte öğretilen kelimeleri nasıl tekrar ettiği açıklanmaktadır. Böylece bu çalışma, öğretmenin sadece öğrencilerin geçmişte öğretilen kelimelere dair öğrenme durumlarını nasıl saptadığını değil aynı zamanda diyalog kelime açıklama yöntemini kullanarak nasıl öğrenme fırsatları yarattığını da göstermektedir. Araştırma, kelime türlerine göre kelime tekrarı dizi düzenlerini göstererek, kelime tekrarının genel dizi düzeninin sınıf etkileşiminin üçlü yapısına uyduğunu da ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra, araştırmada sözel, bedensel ve görsel kaynakların kelime tekrarlarını başlatmak için kelime türlerine bağlı olarak nasıl kullanıldığı da gösterilmektedir. Son olarak, bu çalışma sadece isim ya da sadece sıfat şeklinde yapılan kelime tekrarlarının, öğrencilerde ağırlıklı olarak hedef kelime ögelerinin tanımsal anlamını güçlendirdiğini, ancak sıfat tamlaması (sıfat + isim) olarak yapılan kelime tekrarlarının öğrencilerde kelime bilgisinin anlam ve kullanım yönlerinin de gelişmesine olanak sağladığını göstermiştir. Bu tezin bulguları çocuklara kelime öğretimi ve ikinci dil sınıfı etkileşimi yeterliliği için öneriler sağlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-05T13:11:22Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record