Show simple item record

dc.contributor.advisorErgen, Elif
dc.contributor.authorToptaş, Ayşe Nur
dc.date.accessioned2020-08-06T06:12:11Z
dc.date.issued2020-08
dc.date.submitted2020-06-05
dc.identifier.citationToptaş, A. N. (2020). Görsel İletişim Bağlamında Sessiz Grafik Roman İllüstrasyonları Ve Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22531
dc.description.abstractSilent or wordless graphic novels are a subtype of silent sequential illustrations. Like other silent sequential narrative examples, they are graphic novels that do not contain text and the narration is established only with illustrations. Silent graphic novels offer an active reading experience with their unique sense of fiction; it directs the reader to create their own stories. In the first chapter, communication process in general is researched. Which aspects of verbal communication and visual communication are similar and in which aspects they differ from each other are examined. The features that make illustrations (thus silent graphic novels) universal are analyzed. While the elements that make up the verbal language are words, sentences consisting of words, and larger narrative units consisting of sentences; the language of the illustration consists of elements such as color, line, and texture. In the second chapter, artistic grammar of the illustration is examined by considering these elements separately. The individual illustrations come together in a certain order and form the narrative. In the third chapter, sequential illustrations, the structure of the visual narrative and silent sequential narratives are examined. In the fourth chapter, there is a review of the silent graphic novel application created in line with the research. In silent books and graphic novels, the reader has more than ever a role in the process of understanding, as there is no linguistic message to anchorage the meaning other than the title. It was attempted to reveal that although they are open to different interpretations, the number of comments that can be made is limited; in other words, the narrative can be clearly communicated to the reader. Thus, it is tried to be shown that a narrative established with only illustrations can communicate as effectively as written narratives.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGörsel iletişimtr_TR
dc.subjectSessiz grafik romantr_TR
dc.subjectSözsüz grafik romantr_TR
dc.subjectSessiz kitaptr_TR
dc.subjectSözsüz kitaptr_TR
dc.subjectSözsüz resimli kitaptr_TR
dc.subjectİllüstrasyontr_TR
dc.subjectSıralı illüstrasyontr_TR
dc.subjectGrafik romantr_TR
dc.subjectÇizgi romantr_TR
dc.subjectVisual communicationtr_TR
dc.subjectSilent graphic noveltr_TR
dc.subjectWordless graphic noveltr_TR
dc.subjectSilent booktr_TR
dc.subjectWordless picture booktr_TR
dc.subjectİllustrationtr_TR
dc.subjectSequential illustrationtr_TR
dc.subjectGraphic noveltr_TR
dc.subject.lcshÇizim. Tasarım. İllüstrasyon.tr_TR
dc.titleGörsel İletişim Bağlamında Sessiz Grafik Roman İllüstrasyonları ve Bir Uygulamatr_TR
dc.title.alternativeSılent Graphıc Novel Illustratıons in the Context of Vısual Communıcatıon and An Applıcatıon
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSessiz veya sözsüz grafik romanlar, sessiz sıralı illüstrasyonların bir alt türüdür. Diğer sessiz sıralı anlatı örnekleri gibi, metin içermeyen, yalnızca resimlemelerle anlatının kurulduğu grafik romanlardır. Sessiz grafik romanlar, kendine özgü kurgu anlayışı ile aktif bir okuma deneyimi sunmakta; okuyucuyu kendi hikâyelerini yaratmaya yönlendirmektedir. Birinci bölümde, genel olarak iletişimin nasıl sağlandığı ve sözel iletişim ile görsel iletişimin hangi yönleriyle benzer olup hangi açılardan birbirinden ayrıldığı; illüstrasyonları ve dolayısıyla sessiz grafik romanları, sözel iletişimden farklı olarak, evrensel kılan özellikleri incelenmektedir. İşitsel dili oluşturan ögeler sözcükler, sözcüklerden oluşan cümleler ve cümlelerden meydana gelen daha büyük anlatı birimleri iken; illüstrasyonun dili renk, çizgi, doku vb. ögelerden oluşmaktadır. İkinci bölümde bu ögeler ayrı ayrı ele alınarak, illüstrasyonun sanatsal dil bilgisi araştırılmaktadır. Tekil illüstrasyonlar, belli bir sırada bir araya gelerek anlatıyı meydana getirmektedir. Üçüncü bölümde, sıralı illüstrasyonlar, görsel anlatının yapısı ve sessiz sıralı anlatılar incelenmektedir. Dördüncü bölümde, yapılan araştırmalar doğrultusunda oluşturulan sessiz grafik roman uygulamasının incelemesi yer almaktadır. Sessiz kitap ve grafik romanlarda, başlık dışında anlamı sabitleyecek dilsel bir iletinin bulunmaması nedeniyle, anlamlama sürecinde okuyucuya her zamankinden fazla rol düşmektedir. Farklı yorumlara açık olmalarıyla birlikte, yapılabilecek yorum sayısının sınırlı olduğu; başka bir ifadeyle, anlatının okuyucuya açık bir şekilde iletilebildiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylece, yalnızca illüstrasyonlarla kurulan bir anlatının, yazılı anlatılar kadar etkili bir biçimde iletişim kurabileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-08-06T06:12:11Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record