Show simple item record

dc.contributor.advisorErgül, Hatice
dc.contributor.authorGüngör, Ayten
dc.date.accessioned2020-09-07T06:20:15Z
dc.date.issued2020-08-05
dc.date.submitted2020-07-03
dc.identifier.citationGÜNGÖR, Ayten. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik İzlence Önerisi, Doktora Tezi, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22623
dc.description.abstractWriting has been regarded as an important skill in language learning and teaching as it helps to reinforce and improve elements like vocabulary, grammar and critical thinking skills. The development of this skill is predominantly under the influence of the pursued syllabus, books and supplementary materials that are used. With a well-prepared syllabus, the writing lesson can be made more effective and students can be provided with the contributions they need. Selected textbooks are used as the main material while teaching writing skills in in Teaching Turkish as a Foreign Language courses and it has been discovered that writing skills are not sufficiently included in these books. Therefore, these textbooks cannot provide the necessary support for our students. In this study, in order to compensate for the deficit in question, a syllabus and a well-developed material file for advanced writing lessons have been created. The emergence of authentic and suitable material need for Turkish as a Foreign Language courses is the basis of this study. In other words, the need for advanced writing skills textbook was the beginning of this study. In order to create the content of the proposed syllabus, opinions of both teachers and students who participated in this course were asked through a survey. Therefore, what is needed to develop writing skills at B2 / C1 level is determined by the surveys conducted in this study. The data obtained from these surveys were analyzed with SPSS 25. Upon reaching valuable data, these data were used to create the proposed syllabus for the advanced writing skills course. New steps were taken regarding material development, creating syllabus and writing textbook with the help of this study as a material file has been developed based on the results of the teacher/student surveys conducted in this study and new ideas have been developed. Studies like these should be improved and detailed. In this way, we can contribute positively to the development of students' writing skills. We should not forget that the path to become a good language user in the target language is to improve writing skills. Key Words: Turkish as a Foreign Language, Writing Skills, Writing Syllabus, Material File, Material Developmenttr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçetr_TR
dc.subjectYazma becerisi
dc.subjectYazma dersi izlencesi
dc.subjectMalzeme dosyası
dc.subjectMateryal geliştirme
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir İzlence Önerisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYazma becerisi, kelime hazinesi, dilbilgisi, eleştirel düşünme gibi unsurları güçlendirmeye ve geliştirmeye yardımcı olan kapsamlı bir beceri olduğu için dil öğretiminde, kazandırılması çok önemli bir beceri olarak kabul edilmiştir. Bu becerinin geliştirilmesi, ağırlıklı olarak, takip edilen izlencenin, kullanılan kitaplar ve ek malzemelerin etkisi altındadır. İyi hazırlanmış bir izlence ile yazma dersi daha etkili hale getirilir ve öğrencilere ihtiyaç duydukları katkılar sağlanabilir. Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde, yazma becerisi kazanımının sağlanabilmesi için seçilen ders kitapları, ana malzeme olarak kullanılmaktadır ve söz konusu kitaplarda yazma becerisine yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu ders kitapları, öğrencilerimiz için gerekli desteği sağlayamamaktadır. Konu ile ilgili olarak, bu çalışmada, söz konusu ortaya çıkan açığı telafi edebilmek için, ileri düzey yazma dersine uygun bir izlence ve malzeme dosyası oluşturulmuştur. Yabancı Dil Olarak Türkçe dersleri için gerçek bir materyal ihtiyacının ortaya çıkması bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, ileri yazma becerileri ders kitabına duyulan ihtiyaç, bu çalışmanın bir başlangıcı olmuştur. Önerilen izlencenin içeriğini oluşturmak için hem bu dersi öğreten öğretmenlerin hem de bu dersi alan öğrencilerin fikirleri anket yolu ile sorulmuştur. Dolayısıyla, B2/C1 seviyesinde yazma becerilerinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan şey, bu çalışmada yapılan anketler ile belirlenmiştir. Bu anketlerden elde edilen veriler SPSS 25 ile analiz edilmiştir. Değerli verilere ulaşıldığında, bu veriler ileri yazma becerileri dersi için önerilen izlencenin oluşturulmasında kullanılmıştır. Bu çalışmanın yardımıyla, uygulanan öğretmen ve öğrenci anketlerinden alınan veriler doğrultusunda bir malzeme dosyası oluşturulmuş ve bu sayede, materyal geliştirme, izlence oluşturma ve ders kitabı yazımıyla ilgili yeni adımlar atılmış ve yeni fikirler ortaya çıkarılmıştır. Bu tür çalışmalar, iyileştirilmeli ve ayrıntılandırılmalıdır. Bu şekilde, öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi sürecine olumlu katkılarda bulunabiliriz. Hedef dilde iyi bir dil kullanıcısı olabilmenin yolunun yazma becerisini geliştirmekten geçtiğini unutmamamız gerekir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-07T06:20:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record