Show simple item record

dc.contributor.advisorKolukısa Tarhan, Ayça
dc.contributor.authorErhan, Musa
dc.date.accessioned2020-09-17T10:34:52Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22717
dc.description.abstractAccurate estimations play a significant role in the success of software projects, and companies should have sufficient number of past project data to make these estimations accurate and reliable. Some institutions gather project metrics from companies to create cross-company datasets and open these datasets to companies for paid or free of charge. On the other hand, many companies do not want to make public all or part of their project information so it prevents the growth of such datasets. Blockchain technology and smart contracts, as a medium to store private information and share it with predefined constraints, might be a solution to this problem. In this study, we propose a conceptual model as a reference for blockchain-based software project information sharing, and make a proof-of-concept implementation to discuss issues related to its feasibility. Then we make an example project estimation by using the proposed model. For this purpose, some project information in International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) [1] dataset is added to the system with the hand of a sample company. Then an analogy-based estimation is made by using project information in the proposed system. To the best of our knowledge, this is the first study to use blockchain within the context of software project information sharing and estimation.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBlockchaintr_TR
dc.subjectSoftware projecttr_TR
dc.subjectInformation sharingtr_TR
dc.subjectAccess controltr_TR
dc.subjectHyperledger composertr_TR
dc.subjectSoftware estimationtr_TR
dc.subject.lcshBilgisayar mühendisliğitr_TR
dc.titleBlockchain Based Software Project Information Sharing and Estimation Systemtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDoğru kestirimler, yazılım projelerinin başarısında önemli rol oynar ve şirketler bu kestirimleri doğru ve güvenilir hale getirmek için yeterli sayıda geçmiş proje verisine sahip olmalıdır. Bazı kurumlar, şirketler arası veri kümeleri oluşturmak ve bu veri kümelerini şirketlere ücretli veya ücretsiz olarak sunmak için şirketlerden proje ölçümleri toplar. Öte yandan birçok şirket proje bilgilerinin tamamını veya bir kısmını kamuya açmak istememektedir ve bu durum, veri kümelerinin büyümesini engellemektedir. Gizli bilgilerin depolanması ve tanımlanmış kısıtlamalarla paylaşılması için bir araç olarak blokzincir teknolojisi ve akıllı sözleşmeler kullanılması, bu soruna bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, blokzincir tabanlı yazılım proje bilgi paylaşımına referans olarak kavramsal bir model önerdik ve uygulanabilirliği ile ilgili konuları tartışmak için bir kavram-kanıt uygulamasını yaptık. Daha sonra önerilen modeli kullarak örnek bir proje kestirimi gerçekleştirdik. Bu amaçla Uluslararası Yazılım Kıyaslama Standartları Grubu (ISBSG) [1] veri setindeki bazı proje bilgilerini örnek bir firmanınmış gibi sisteme ekledik. Ardından, önerilen sistemdeki proje bilgilerini kullanarak analoji tabanlı kestirime bir örnek sunduk. Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, blockzincirini yazılım proje bilgisi paylaşımı ve kestirimi bağlamında kullanan ilk çalışmadır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:34:52Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record