Show simple item record

dc.contributor.advisorBarbaros, Yet
dc.contributor.authorSü, Yasemin
dc.date.accessioned2020-09-17T10:47:05Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22775
dc.description.abstractProject monitoring and control are essential for project success. One of the most commonly used project control methods is Earned Value Management (EVM). EVM ensures that the projects are controlled in terms of cost, time and scope of the work and can make estimates about the completion time and cost according to the progress of the project. However, the common feature of the projects is that they contain risk and uncertainty and since EVM does not take into account uncertainty and risk factors, it is not effective in projects with high risk and uncertainty. This study aims to develop a project control tool that is capable of effective project control under uncertainty and risk. The tool can control the project in multiple dimensions in terms of cost, time and scope, and it can calculate the uncertainty and causal risk factors related to these parameters. The tool uses Bayesian Networks (BNs) to model uncertainty and risk factors in the project parameters and to make statistical calculations related to them. BNs offer a powerful modeling technique for modeling and calculating probabilistic relationships, allowing expert knowledge and data to be combined. In order to examine the applicability of the developed tool to different project areas, case studies will be examined in three different areas. Two of these case studies were based on real project data from different sectors. The positive and negative sides of the developed tool will be evaluated.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectProject Managementtr_TR
dc.subjectBayesian networkstr_TR
dc.subjectEarned value managementtr_TR
dc.subjectRisk managementtr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleA Probabılıstıc Project Control Tool For Projects Wıth Hıgh Rısks and Uncertaıntytr_TR
dc.title.alternativeYüksek Risk ve Belirsizliğe Sahip Projeler için Olasılıksal Proje Kontrol Aracı
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetProje izleme ve kontrol, projelerin başarılı olması için çok önemlidir. En yaygın olarak kullanılan proje kontrol yöntemlerinden biri Kazanılan Değer Yönetimi’dir (KDY). KDY, projelerin maliyet, zaman ve iş kapsamı açısından kontrol edilmesini sağlar ve projenin ilerlemesine göre tamamlanma süresi ve maliyeti hakkında tahminlerde bulunabilir. Ancak projelerin ortak özelliği risk ve belirsizlik içermeleridir ve KDY belirsizlik ve risk faktörlerini dikkate almadığı için, yüksek risk ve belirsizliğe sahip projelerde etkili değildir. Bu çalışma, belirsizlik ve risk altında etkin proje kontrolü yapabilen bir proje kontrol aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu araç, projeyi maliyet, zaman ve kapsam açısından çok boyutlu olarak kontrol edebilir ve bu parametrelerle ilgili olan belirsizlikleri ve nedensel risk faktörlerini hesaplayabilir. Araç, proje parametrelerindeki belirsizliği ve risk faktörlerini modellemek ve bunlarla ilgili istatistiksel hesaplamalar yapmak için Bayes Ağları’nı kullanır. Bayes Ağları, olasılıksal ilişkilerin modellenmesi ve hesaplanması için uzman bilgi ve verilerin birleştirilmesine izin veren güçlü bir modelleme tekniği sunar. Geliştirilen aracın farklı proje alanlarına uygulanabilirliğini incelemek için, üç farklı alanda vaka çalışmaları incelenecektir. Bu vaka çalışmalarından ikisi farklı sektörlerden gerçek proje verilerine dayanmaktadır. Geliştirilen aracın olumlu ve olumsuz yanları değerlendirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:47:05Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record