Show simple item record

dc.contributor.advisorErkurşun-Özcan, Nazife
dc.contributor.authorGezer, Niyazi Anıl
dc.date.accessioned2020-09-17T10:49:44Z
dc.date.issued2020-08-31
dc.date.submitted2020-08-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22786
dc.description.abstractMain topic of the this work is to use the notion of unbounded convergences on vector lattices to derive properties of various classes of operators and nets of operators defined between vector lattices, Banach lattices, and more generally, between locally solid vector lattices. The classes formed by $uaw$-Dunford-Pettis operators, u\tau-compact operators and $\cc$-Lotz-R{\"a}biger nets are among those classes investigated in this work. We present several properties of these classes with the help of new perspectives provided by unbounded convergences. In addition, various examples with completely new origins are given. First main chapter deals with uaw-Dunford-Pettis operators. As a result of the theory of classical Dunford-Pettis operators, it is expected that uaw-Dunford-Pettis operators have connections with certain classical classes of operators acting on Banach lattices. Hence, one of the aims to study uaw-Dunford-Pettis operators is to determine their relations with other types of operators. Further, we study domination and iteration properties of $uaw$-Dunford-Pettis operators. The second class of operators that we investigate is the class of u\tau-compact operators defined between locally solid vector lattices. In this general setting, various notions related to boundedness of operators play a central role. Hence, one of the aims to study u\tau-compact operators is to determine the effect of boundedness on compact operators. In the last chapter of this work, we study a generalization of norm ergodic operators. The main method is to use various versions asymptotic equivalences to study properties of Lotz-R{\"a}biger nets defined between convergence vector lattices. Because Lotz-R{\"a}biger nets are closely related to the classical notion of ergodic nets and ergodic operators, some of our results further apply to the particular case of classical ergodic operators.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUnbounded convergencetr_TR
dc.subjectDunford-Pettis operatortr_TR
dc.subjectCompact operatortr_TR
dc.subjectErgodic netstr_TR
dc.subject.lcshMatematiktr_TR
dc.titleSome Results on Operator Theory Based on Unbounded Convergencetr_TR
dc.title.alternativeOperatör Teorisinde Sınırsız Yakınsama Tabanlı Birtakım Sonuçar
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın temel konusu; vektör latisleri, Banach latisleri ve daha genel olarak yerel katı vektör latisleri arasında tanımlanmış olan operatör sınıfları ve operatör ağ sınıfları hakkında sınırsız yakınsama kavramını kullanarak sonuçlar elde etmektir. Bu çalışmada incelenen sınıflar arasında, uaw-Dunford-Pettis operatörleri, u\tau-kompakt operatörleri ve $\cc$-Lotz-R{\"a}biger ağları bulunmaktadır. Bu sınıfların çeşitli özelliklerini, sınırsız yakınsamaların sağladığı yeni bakış açısını kullanarak sunmaktayız. Ek olarak, tamamen yeni kökenleri olan çeşitli örnekler verilmiştir. İlk ana bölüm, uaw-Dunford-Pettis operatörleri ile ilgilidir. Klasik Dunford-Pettis operatörler teorisinin bir sonucu olarak, uaw-Dunford-Pettis operatörlerinin Banach latisleri arasında tanımlanmış bazı klasik operatör sınıflarıyla bağlantılı olması beklenir. Bu nedenle, uaw-Dunford-Pettis operatörlerini incelemenin amaçlarından biri diğer operatörlerle olan ilişkilerini belirlemektir. Ayrıca, uaw-Dunford-Pettis operatörlerinin baskınlık (dominasyon) ve iterasyon özelliklerini de incelemekteyiz. Araştırdığımız ikinci operatör sınıfı, yerel katı vektör latisleri arasında tanımlanan u\tau-kompakt operatör sınıfıdır. Bu genel durumda, operatörlerin sınırlılıkları ile ilgili çeşitli kavramlar merkezi bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, $u\tau$-kompakt operatörleri incelemenin amaçlarından biri, sınırlılığın kompakt operatörler üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu çalışmanın son bölümünde, norm ergodik operatörlerin bir genelleştirilmesini inceliyoruz. Ana metod, yakınsamalı vektör latisleri arasında tanımlanmış Lotz-R{\"a}biger ağlarının özelliklerini, asimptotik denkliklerin çeşitli türlerini kullanarak çalışmaktır. Lotz-R{\"a}biger ağları klasik ergodik ağlar ve ergodik operatörler ile yakından ilişkili olduğundan, sonuçlarımızdan bazıları klasik ergodik operatörler için de geçerlidir.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-17T10:49:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record