Now showing items 1-6 of 1

  Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (1)
  Davranışsal Aktivasyon Sistemi/Davranışsal İnhibisyon Sistemi (1)
  Dürtüsellik (1)
  Eroin (1)
  Geciken Ödülün Değer Kaybetmesi (1)
  Opioid Bağımlılığı (1)