Show simple item record

dc.contributor.advisorMutdoğan, Selin Alım
dc.contributor.authorKamiloğlu, Akın Kıvanç
dc.date.accessioned2020-09-25T12:36:35Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-17
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22826
dc.description.abstractThe subject of the atmosphere of space, which is a current subject, appears as the effect of the space on the person reading the space. This effect is realized through the perceptions of the people in the space. The subject of this thesis is to investigate the effects of light and shadow values, which initiate the visuality, on the formation of the atmosphere of the visual space through the B2 house sample. In the second part of the thesis, the concepts of effect, interaction, the relationship between perception and space atmosphere are explained. At the same time, the opinions in the literature on the formation of the atmosphere of the space are examined and the relation between the mass and volumetric properties that make up the space is revealed. In the third part, the light and shadow values are examined technically, together with the general perceptual dimensions of light and shadow, and also the results of how the space affects the mass and volumetric values if they are in the space together. In the fourth section, spatial values such as form, color, texture from the mass data of the space are discussed separately and how these values interact with light and shadow values are explained. In the fifth chapter, which is the last section, after sharing general and architectural information about the B2 house sample, the formation of the visual space atmosphere of this space is evaluated based on the light and shadow values and the study is ended.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectGörsel mekan atmosferitr_TR
dc.subjectAtmosfer
dc.subjectIşık
dc.subjectGölge
dc.subjectRenk
dc.subjectForm
dc.subjectDoku
dc.subjectKütlesellik
dc.subjectHacimsellik
dc.subjectBütünsel algı
dc.subjectGörsel algı
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleGörsel Mekan Atmosferi Oluşumunda, Işık ve Gölge Değerlerinin B2 Evi Örneği Üzerinden İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGüncel bir konu olan mekan atmosferi konusu, mekanın, mekanı okuyan kişi üzerinde bıraktığı etki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu etki, mekan içerisinde bulunan kişilerin algıları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu tezin konusu görselliği başlatan ışık ve ışıkla birlikte oluşan gölge değerlerinin, görsel mekan atmosferi oluşumundaki etkilerinin araştırılması elde edilen verilerin B2 evi örneği üzerinden incelenmesidir. Tezin ikinci bölümünde, etki, etkileşim kavramları incelenmiş, algı ve mekan atmosferi ilişkisi açıklanmıştır. Aynı zamanda mekan atmosferi oluşumuna dair literatürdeki görüşler incelenmiş ve mekanı oluşturan kütlesel ve hacimsel özelliklerin konu ile ilgili ilişkisi ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümde ışık ve gölge değerleri teknik anlamda incelenmiş, ışığın ve gölgenin genel algısal boyutlarıyla birlikte, aynı zamanda, birlikte mekan içerisinde bulunmaları durumunda mekanın kütlesel ve hacimsel değerlerine nasıl etki ettiğinin sonuçları bulunmuştur. Dördüncü bölümde, mekanın kütlesel verilerinden form, renk, doku gibi mekânsal değerler, ayrı ayrı ele alınmış ve bu değerlerin ışık ve gölge değerleriyle nasıl etkileşime girdiği açıklanmıştır. Son bölüm olan beşinci bölümde, B2 evi örneği hakkında genel ve mimari bilgiler paylaşıldıktan sonra, elde edilen veriler doğrultusunda, bu mekanın görsel mekan atmosferinin oluşumu ışık ve gölge değerleri üzerinden değerlendirilip, çalışma sonlandırılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-09-25T12:36:35Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeplan or blueprinttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess