Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzüm, Aytül
dc.contributor.authorBayraktar, Nurten
dc.date.accessioned2020-10-02T07:28:57Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-10
dc.identifier.citationBAYRAKTAR, Nurten. The Chronotopic Nature of Things in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Orlando, Master’s Thesis, Ankara, 2020.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22854
dc.description.abstractVirginia Woolf’s novels are acknowledged as some of the most influential Modernist works dealing with issues of self and spirituality. However, her emphasis on materiality as an essential element in life and literature, which is embedded with spirituality, was partly neglected by the critics. Nevertheless, contemporary studies on materiality in literature have offered new perspectives to re-evaluate objects in Woolf’s fiction. In Introduction of this thesis, Woolf’s critical ideas on materiality and spirituality are discussed with references to her selected essays. Additionally, Bill Brown’s thing theory and Mikhail Bakhtin’s idea of chronotope are discussed to pinpoint the temporal nature of objects to turn into things, which is coined by Brown as “occurrences” of “thingification.” In this regard, thing theory and chronotope are combined to connect spatiotemporality with thingification of objects in Woolf’s novels. Therefore, the chronotopic nature of things is discussed by concentrating on the material world’s capability to shape and reshape the human characters in Mrs Dalloway (1925) and Orlando: A Biography (1928). In Chapter 1, the objects in Mrs Dalloway are analyzed to discover their potential thinghood regarding their impacts on the characters’ chronotopic image located in the post-war historical chronotope. In Chapter 2, objects of historical time are investigated as the things of biographical time in Orlando by highlighting the novel as a mock biography. Consequently, this thesis argues that thingification in narratives is enabled by the literary chronotope by illustrating the mutated relations between object and subject as occurrences determined by the chronotopes in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and Orlando.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectVirginia Woolftr_TR
dc.subjectMrs Dalloway (1925)tr_TR
dc.subjectOrlando (1928)tr_TR
dc.subjectThing theorytr_TR
dc.subjectObject-oriented ontologytr_TR
dc.subjectChronotopetr_TR
dc.subjectSpatiotemporalitytr_TR
dc.subject.lcshİngiliz edebiyatıtr_TR
dc.titleThe Chronotopic Nature of Things in Virginia Woolf's Mrs Dalloway and Orlandotr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetVirginia Woolf’un romanları benlik ve manevilik meselelerine değinen, önde gelen Modernist eserlerden kabul edilir. Ancak maddeselliğin, manevilik ile iç içe geçmiş bir şekilde hayatın ve edebiyatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna dair vurgusu, eleştirmenler tarafından kısmen göz ardı edilmiştir. Fakat edebiyatta maddeselliği inceleyen çağdaş çalışmalar, Woolf’un kurmaca eserlerinde objeleri yeniden yorumlamak için yeni bakış açıları sunmuştur. Bu tezin giriş bölümünde, Woolf’un edebiyatta maddesellik ve manevilik hakkındaki görüşleri seçilmiş deneme yazılarına atıflarla tartışılmıştır. Bill Brown’un şey teorisi ve Mikhail Bakhtin’in kronotop kavramı, Brown’un “şeyleşme” “olayları” diye adlandırdığı, objelerin şeylere dönüşmesindeki zamansal doğasını vurgulamak amacıyla tartışılmıştır. Bu doğrultuda, şey teorisi ve kronotop kavramı, Woolf’un romanlarındaki objelerin şeyleşmesi ile mekansal-zamansallığı bağdaştırmak için bir araya getirilmiştir. Böylelikle, şeylerin kronotopik doğası, Bayan Dalloway (1925) ve Orlando: Bir Yaşamöyküsü (1928) romanlarındaki maddesel dünyanın insanı şekillendirme ya da yeniden şekil verme yetisini odak alarak tartışılmıştır. İlk bölümde, Bayan Dalloway’deki objelerin şeylik potansiyellerini keşfetmek amacıyla, objelerin savaş sonrası tarihsel kronotop içerisinde konumlanan karakterlerin kronotopik imajının üzerindeki etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde, Orlando’nun biyografi yazınını hicvetmesini vurgulayarak, tarihsel objeler, biyografik zamanın şeyleri olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak, bu tez Virginia Woolf’un Bayan Dalloway ve Orlando romanlarındaki değişen obje-süje ilişkilerini kronotopların belirlediği olaylar olarak örneklendirerek, anlatılarda şeyleşmeyi edebi krotonopun mümkün kıldığını iddia eder.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-10-02T07:28:57Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess