Show simple item record

dc.contributor.advisorUrhanoğlu, İştar
dc.contributor.authorMutlu Laboç, Özlem
dc.date.accessioned2020-10-20T10:54:31Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22927
dc.description.abstractMUTLU LABOÇ, Özlem. Urban Transformatıon In Turkey And Effect On Ownershıp, Doctoral Thesis, Ankara, 2020. In this dissertation, urban regenetation, the scope of application of which has expended day by day and the legal grounds of which have been elaborated gradually in our country, has been studied. Urban regenetation has been dealt with as a term, and its development both in our country and in the world has further been studied under the light of its historical development. Its principles, actors and methods and normative foundations have also been focused on. Subsequently, determination of buildings under risk, decision making, demolishing and regenerating of buildings that are the most serious intersection of urban regenetation with the private law have been scrutinized in consideration of the Law on Transformation of Areas Under Disaster Risk and Governing Regulations, and the disputes arising from the structures under the risk of collapse have been reviewed in consideration of judicial decisions. Lastly, the restrictions and breaches of property right that arise from the Regulation on Transformation of Areas Under Disaster Risk Act No.6306, during the urban transformation have been analyzed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKentsel Dönüşümtr_TR
dc.subjectRiskli yapıtr_TR
dc.subjectMülkiyet hakkıtr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titleTürkiye'de Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Mülkiyet Hakkına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetMUTLU LABOÇ, Özlem. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet Hakkına Etkisi, Doktora Tezi, Ankara, 2020. Doktora tezi olarak hazırlanan çalışmamamızda ülkemizde her geçen gün uygulama alanı genişleyen ve hukuki zemini günbegün detaylandırılan kentsel dönüşüm konusu incelenmiştir. Öncelikle kentsel dönüşüm kavramında değinilmiş, tarihsel gelişimi ışığında ülkemiz ve dünyadaki gelişiminden bahsedilmiş, ardından ilkeleri, aktör ve yöntemleri ile normatif temellerine yer verilmiştir. Akabinde kentsel dönüşümün ülkemizdeki mihenk taşı olan ve kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği’ne değinilerek kentsel dönüşümün özel hukuk ile en ciddi kesişimi olan riskli yapıların tespiti, karar alma süreci, yıkımı ve yeniden değerlendirilmesi incelenmiş, riskli yapılardan doğan uyuşmazlıklar özellikle yargı kararları ışığında değerlendirilmiştir. Son olarak da kentsel dönüşüm sürecinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinden doğan mülkiyet hakkı sınırlandırmaları ve ihlalleri incelenmeye çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record