Show simple item record

dc.contributor.advisorSağlam, Musa Yaşar
dc.contributor.authorYangaç, Seda Naz
dc.date.accessioned2020-11-09T11:15:31Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23108
dc.description.abstractYANGAÇ, Seda Naz. Consecutive İnterpretation and Notetaking Techniques- The Application of Note Taking Techniques in Turkish and German Sampling, PhD, Ankara, 2020. In this thesis it is explained and shown through sample texts what note taking techniques are and how they need to be applied especially in the Turkish and German language pair. As it is not possible to learn the Turkish- German interpretation profession in Germany, the universities in Turkey are very important in delivering the education of the new generation in this field. The aim of this study is to develop a guide to note-taking techniques. The focus of the thesis is on the teaching and application of note-taking techniques in consecutive interpretation. In the introduction part of the thesis, after a historical perspective on the translation profession, expectations from the interpreter and professional requirements will be evaluated. Furthermore it will be explained how the interpreter who will take part in business life should be prepared professionally. In the second part of the thesis, theoretical approaches and basic principles regarding note taking in consecutive interpretation will be presented. In the main section, many examples will be shown so as to introduce the note-taking methods. The method will be introduced by applying note-taking techniques on speech texts in both languages in the tables in the last part of the thesis.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArdıl çeviritr_TR
dc.subjectSözlü çeviri
dc.subjectNot alma teknikleri
dc.subject.lcshP- Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleKonsekutivdolmetschen und die Notizentechnik - Die Anwendung der Notizentechnik in dem Sprachenpaar Deutsch und Türkischtr_TR
dc.title.alternativeArdıl Tercüme ve Not Alma Teknikleri – Türkçe ve Almanca Örnekleminde Not Alma Tekniklerinin Uygulanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYANGAÇ, Seda Naz. Ardıl Tercüme ve Not Alma Teknikleri- Türkçe ve Almanca Örnekleminde Not Alma Tekniklerinin Uygulanması, Doktora, Ankara, 2020. Bu doktora tez çalışmasında not tutma tekniklerinin neler olduğu ve bunların özellikle de Türkçe ve Almanca örnekleminde nasıl uygulanması gerektiği örnek metinler üzerinde gösterilmektedir. Almanya’da Türkçe-Almanca dillerinde tercümanlık mesleğini öğrenmek için imkânın olmaması nedeniyle yeni neslin eğitimini güvence altına alma konusunda Türkiye’deki üniversiteler büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, not alma tekniklerine dair bir kılavuz geliştirmektir. Tezin odak noktasında ardıl çeviride not alma tekniklerinin öğretimi ve uygulaması yer almaktadır. Tezin giriş bölümünde tercümanlık mesleğine tarihsel bir bakış sonrasında tercümandan beklentiler, mesleki gereklilikler değerlendirilecek ve iş hayatında görev alacak tercümanın profesyonel anlamda nasıl hazırlanması gerektiği anlatılacak. Tezin ikinci bölümünde ardıl çeviride not alma konusunda kuramsal yaklaşımlar ve temel ilkeler ortaya konacaktır. Not alma yöntemlerinin etraflıca tanıtılacağı ana bölümde çok sayıda örneklerle uygulaması gösterilecek. Tezin son bölümünde yer alan tablolarda her iki dildeki konuşma metinleri üzerinde not alma teknikleri uygulanarak yöntem bir anlamda tanıtılacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-05-14T11:15:31Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record