Show simple item record

dc.contributor.advisorOnaran, Bilge Sayıltr_TR
dc.contributor.authorKaraoğlu, Öznurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.available2015-10-15T07:06:07Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2316
dc.description.abstractThe concept of shelter has always been a crucial subject matter for human beings that is intended to be improved. Caves, tree cavities and structures like tents which had been previously used for protection from severe weather conditions and wild animals have evolved within time and gave birth to the rise of buildings. However, owing to the Industrial Revolution and the developments in technology, the need for a shelter went beyond housing. Due to the expansion in the business areas, shelters have been used as offices. These developments resulted in the increase in demand for interior space, and together with the rising number of employees, caused inefficient use of interior spaces. Thus, this problem has led to a decline in overall work performance, urging people to seek solution. As a result, multiple types of offices have come about.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectSpacetr_TR
dc.titleMobil Mekanların İç Mekan Organizasyonu ve Örneklerle Mobil Ofis Tasarımlarının Analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/881tr_TR
dc.contributor.departmentoldİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.description.ozetİnsanoğlu için barınma kavramı, her dönem önemini koruyan ve geliştirilmeye açık bir konu olmuştur. Önceleri zorlu iklim koşullarından ve yabani hayvanlardan korunma amacıyla kullanılan mağara, ağaç kovuğu, çadır gibi yapılar zamanla gelişerek konut yapıları hâlini almıştır. Ancak, sağlanan gelişmeler Sanayi Devrimi ve teknolojinin ilerlemesi sonucunda sadece bir barınma unsuru olmaktan çıkmış, iş sahalarındaki genişleme ile ofis mekânları olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Bu genişleme zamanla mekâna olan gereksinimin artmasına neden olmuş, çalışan sayısının çoğalması ile de mekânı verimli kullanamama sorununu doğurmuştur. Bu sorun iş verimindeki düşüşü de beraberinde getirmiş ve insanları çözüm arayışına itmiştir. Sonuç olarak da birçok ofis tipi ortaya çıkmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record