Show simple item record

dc.contributor.advisorFil Balkan, Aayla
dc.contributor.authorÖzcan, Ayşenur
dc.date.accessioned2021-01-18T07:09:59Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-07
dc.identifier.citationÖZCAN, A., İdiyopatik Parkinson Hastalarında Servikal Mobilizasyonun Denge ve Yürüyüş Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Fizyoterapistliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23282
dc.description.abstractThe study was conducted to examine the acute effect of cervical mobilization on balance and gait in patients with idiopathic Parkinson's disease. 33 patients with idiopathic Parkinson's disease (Modified Hoehn-Yahr Staging Scale: Stage 2-3) were randomly assigned to study and control groups. While there was no intervention in the control group, a single session (10 minutes) of cervical mobilization was applied to the study group. Disease severity was determined with the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS). Balance and gait were evaluated by the Functional Reach Test (FRT), Tandem Stance Test (TST), Clinical Test of Sensory Integration and Balance (CTSIB), Dynamic Gait Index (DGI), Dynamic Gait Index-Head score (DGI-Head score), and static posturography. Patients were evaluated twice with a one-week break. The second evaluation of the patients in the study group was made just after cervical mobilization. At the end of the study, both groups showed progress in FRT and DGI (p<0,05). The DGI-Head score, CTSIB sway, and CTSIB duration improved only in the study group (p<0,05). At the same time, the intergroup analysis of the second evaluation results, it was found a difference in favor of the study group in DGI-Head score and CTSIB sway (p<0,05). When the static posturography results were compared, a significant improvement was observed in the reaction time, maximum excursion, and endpoint excursion parameters of the LOS (Limits of Stability) in the study group (p<0,05). In addition, a significant difference was found in favor of the study group in the speed of the Walk Across Test, the endpoint sway of the Tandem Walk Test, and the turn sway of the Step/ Quick Turn Test (p<0,05). As a result, it was concluded that cervical mobilization positively affects balance and gait by stimulating vestibular structures and proprioceptors and regulating tone.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectİdiyopatik Parkinson hastalığıtr_TR
dc.subjectServikal mobilizasyontr_TR
dc.subjectDengetr_TR
dc.subjectYürüyüştr_TR
dc.subject.lcshSağlık mesleğitr_TR
dc.titleİdiyopatik Parkinson Hastalarında Servikal Mobilizasyonun Denge ve Yürüyüş Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışma, idiyopatik Parkinson hastalarında servikal mobilizasyonun denge ve yürüyüş üzerine akut etkisini incelemek amacıyla yapıldı. 33 idiyopatik Parkinson hastası (Modifiye Hoehn-Yahr Evreleme Ölçeğine göre evre 2-3 arasındaki) rastgele çalışma ve kontrol gruplarına ayrıldı. Kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmazken çalışma grubuna tek seanslık (10 dakikalık) servikal mobilizasyon uygulandı. Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (BPHDÖ) ile hastalık şiddeti belirlendi. Fonksiyonel Uzanma Testi (FUT), Tandem Pozisyonunda Durma Testi (TPDT), Duyusal İntegrasyon ve Dengenin Klinik Değerlendirmesi Testi (CTSIB), Dinamik Yürüme İndeksi (DYİ), Dinamik Yürüme İndeksi-Baş puanı (DYİ-Baş puanı) ve statik postürografi ile denge ve yürüyüş değerlendirildi. Hastalara bir hafta ara ile iki kez değerlendirme yapıldı. Çalışma grubundaki hastaların ikinci değerlendirmesi servikal mobilizasyonun hemen sonrasında gerçekleştirildi. Çalışma sonunda, her iki grup da FUT ve DYİ'de ilerleme gösterdi (p<0,05). DYİ-Baş puanı, CTSIB salınımı ve CTSIB süresi ise sadece çalışma grubunda iyileşti (p<0,05). Bununla birlikte ikinci değerlendirme sonuçlarının gruplar arası analizinde, CTSIB salınımında ve DYİ-Baş puanında çalışma grubu lehine fark olduğu saptandı (p<0,05). Statik postürografi sonuçları karşılaştırıldığında, çalışma grubunda Stabilite Sınırları Testi'nin reaksiyon zamanı, maksimum ekskürsiyon ve son nokta ekskürsiyonu parametrelerinde anlamlı gelişme gözlendi (p<0,05). Ayrıca Düz Yürüme Testi hızında, Tandem Yürüme Testi son nokta salınımında ve Adım Alma/Hızlı Dönüş Testi dönüş salınımında çalışma grubu lehine anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, servikal mobilizasyonun propriyoseptörleri ve vestibüler yapıları uyarması ve tonusu regüle etmesiyle denge ve yürüyüşü olumlu yönde etkilediği kanısına varıldı.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-07-23T07:09:59Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record