Show simple item record

dc.contributor.advisorFil Balkan, Ayla
dc.contributor.authorSeçkinoğulları, Büşra
dc.date.accessioned2021-01-18T07:10:40Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-06
dc.identifier.citationSEÇKİNOĞULLARI, B., İdiyopatik Parkinson Hastalarında Lumbosakral Mobilizasyonun Denge, Yürüyüş ve Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Nöroloji Fizyoterapistliği Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23283
dc.description.abstractThis study was conducted to examine the acute effects of lumbosacral mobilization on balance, gait and functional activities in patients with idiopathic Parkinson's. 28 Parkinson's disease patients who were between stage 2-3 according to the Modified Hoehn&Yahr Staging Scale were included in the study. Individuals were divided into two groups as control and study groups. Disease severity, treatment complications, and daily living activities were evaluated by using the Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), and functional activity levels were evaluated by using the Modified Parkinson Activity Scale (MPAS), balance and gait were evaluated by using Dynamic Gait Index (DGI) and static posturography tests. After 1 week, 10-15 minutes of lumbosacral mobilization was applied to the study group, while the evaluations were repeated without no interventions to the control group. At the end of the study, it was improving observed that the UPDRS, MPAS and DGI values of the study group, as well as some LOS parameters from the static posturography measurements and the composite score with the soft ground eyes open condition in the mCTSIB (p<0,05). In the control group, although there was no change in clinical measurements, some static posturography values were found to be improved (p<0,05). When the groups were compared, it was seen that the study group showed more improvement in terms of the DGI and MPAS results (p<0,05). When the static posturography results were compared, it was found that there was no difference between the groups (p> 0,05). In this study, which is the first study investigating the acute effect of lumbosacral mobilization on balance, gait and functional activities in Parkinson's patients, it was thought that lumbosacral mobilization improved balance, gait and functional activities by regulating muscle tone and reducing axial symptoms. It has been shown that lumbosacral mobilization can be an applicable method to improve balance, gait and functional activities in Parkinson's patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectİdiyopatik Parkinson hastalığıtr_TR
dc.subjectLumbosakral mobilizasyontr_TR
dc.subjectAksiyal motor bozukluklartr_TR
dc.subjectYürüyüştr_TR
dc.subjectDengetr_TR
dc.subjectFonksiyonel aktivitelertr_TR
dc.subject.lcshSağlık mesleğitr_TR
dc.titleİdiyopatik Parkinson Hastalarında Lumbosakral Mobilizasyonun Denge, Yürüyüş ve Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Akut Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma lumbosakral mobilizasyonun idiyopatik Parkinson hastalarında denge, yürüyüş ve fonksiyonel aktiviteler üzerine akut etkilerini incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmaya Modifiye Hoehn&Yahr Evreleme Ölçeğine göre evre 2-3 arasında olan 28 Parkinson hastası dahil edildi. Bireyler kontrol ve çalışma grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastalık şiddeti, tedavi komplikasyonları ve günlük yaşam aktiviteleri Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (BPHDÖ), fonksiyonel aktivite düzeyleri Modifiye Parkinson Aktivite Ölçeği (MPAÖ), denge ve yürüyüşleri Dinamik Yürüme İndeksi (DYİ) ve statik postürografi testleri kullanılarak değerlendirildi. 1 hafta sonra çalışma grubuna 10-15 dakikalık lumbosakral mobilizasyon uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmaksızın değerlendirmeler tekrarlandı. Çalışma sonunda çalışma grubunun BPHDÖ, MPAÖ ve DYİ değerlerinin ve statik postürografi ölçümlerinden bazı Kararlılık Sınırları Testi (LOS) parametrelerinin, Modifiye Duyusal İntegrasyon ve Dengenin Klinik Değerlendirmesi Testinde (mCTSIB) yumuşak zemin gözler açık alt koşulu ve kompozit puanının geliştiği görüldü (p<0,05). Kontrol grubunda ise klinik ölçümlerde bir değişim olmamakla birlikte bazı statik postürografi değerlerinde gelişme olduğu belirlendi. Gruplar karşılaştırıldığında DYİ ve MPAÖ sonuçları bakımından çalışma grubunun daha fazla gelişim gösterdiği görüldü (p<0,05). Statik postürografi sonuçları karşılaştırıldığında ise gruplar arasında fark olmadığı saptandı (p>0,05). Parkinson hastalarında lumbosakral mobilizasyonun denge, yürüyüş ve fonksiyonel aktiviteler üzerine akut etkisinin incelendiği ilk araştırma olan bu çalışmada lumbosakral mobilizasyonun kas tonusu regülasyonu ve aksiyal semptomların azaltılması ile denge, yürüyüş ve fonksiyonel aktiviteleri geliştirdiği düşünüldü. Lumbosakral mobilizasyonun Parkinson hastalarında dengeyi, yürüyüşü ve fonksiyonel aktiviteleri geliştirmek için uygulanabilir bir yöntem olabileceği gösterildi.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-07-23T07:10:40Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record