Show simple item record

dc.contributor.advisorSoileau, Mark Lewis
dc.contributor.authorRakhimzhanova, Aray
dc.date.accessioned2021-01-22T12:15:10Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-12-25
dc.identifier.citationRAKHIMZHANOVA, Aray. NEGOTIATING DIASPORA IDENTITES: KAZAKHS IN TURKEY, PH. D. DISSERTATION, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23300
dc.description.abstractThis study explores the ethnic identification of Kazakhs living in Istanbul, Turkey who settled here in the beginning of the 1950s. Today their approximate number is 20.000. The work is going to discuss and analyse discourses and practices associated with their ethnic identifications. It particularly focuses on their self-identification and how they express and articulate their ethnic identity. The given work explores when and why they do so, what it means for them to be a Kazakh, and how their attitudes and opinions about their identity have been evolving over time. Kazakhs had to leave their historical homeland, Xinjiang-Uyghur Autonomous Region (Eastern Turkestan) after unsuccessful uprisings against the Chinese government in the 1930s and 1940s. After spending sometime in India, they applied for asylum in Turkey. Here they were accepted as iskanlı goçmenler, i.e. as migrants with Turkish ancestry and closely affiliated to Turkish culture. Therefore, analysing the ethnic identifications of Kazakhs in Turkey presents an interesting case, because on one hand they are regarded as Turks/Turkish, and on the other hand, despite this popular assumption, they still stand out from the majority of people, partially because of their physical appearance. Therefore, this ambiguous nature of being “Turk, but not quite” makes the case of Kazakhs unique and interesting. The work aims to demonstrate that like other types of identities, Kazakh ethnic identity is not fixed and bounded, instead it is flexible and fit for various negotiations and changes depending on personal and social relations of the people as well as national and international contexts.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/*
dc.subjectKazakhs in Turkeytr_TR
dc.subjectEthnic identitytr_TR
dc.subjectNationtr_TR
dc.subjectDiasporatr_TR
dc.subjectMinoritytr_TR
dc.subject.lcshAntropolojitr_TR
dc.titleNegotiating Diaspora Identities: Kazakhs in Turkeytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, 1950’lerde İstanbul’da yerleşmiş Kazakların etnik kimliklerini araştırmaktadır. Bugün yaklaşık sayıları 20.000’dir. Çalışma, etnik kimlikleriyle ilişkili söylemleri ve uygulamaları tartışacak ve analiz edecektir. Özellikle kendilerini kimliklendirme üzerine odaklanacak ve etnik kimliklerini nasıl ifade ettiklerini inceleyecektir. Söz konusu çalışma ne zaman ve neden öyle davrandıklarını, Kazak olmalarının ne anlama geldiğini ve kimlikleri hakkındaki tutumlarının ve görüşlerinin zaman içinde nasıl geliştiğini araştırıyor. Kazaklar kendi tarihi vatanı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni (Doğu Türkistan). 20. yüzyılın 30'lu ve 40'lı yıllarında Çin hükümetine karşı yapılan başarısız ayaklanmalardan sonra terketmiştir. Hindistan’da biraz zaman geçirdikten sonra Türkiye'ye iltica başvurusunda bulundular. Bu nedenle, Türkiye'deki Kazakların etnik kimliklerinin analiz edilmesi ilginç bir durum teşkil etmektedir, çünkü bir yandan Türk olarak kabul edilirler, diğer yandan bu popüler varsayıma rağmen, kısmen fiziksel görünümleri nedeniyle insanların çoğunluğundan öne çıkmaktadırlar. Bu nedenle, "Türk, ama tam olarak değil" olmanın bu muğlak doğası Kazakların durumunu eşsiz ve ilginç kılmaktadır. Çalışma, diğer kimlik türlerinde olduğu gibi Kazak etnik kimliğinin de sabit ve sınırlı olmadığını, bunun yerine, insanların kişisel ve sosyal ilişkilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası bağlamlara bağlı olarak çeşitli müzakere ve değişimlere uygun ve esnek olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentAntropolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-01-22T12:15:10Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess