Show simple item record

dc.contributor.advisorDoyuran, Zeynep
dc.contributor.authorDindar, Ahmet Bora
dc.date.accessioned2021-02-26T07:48:19Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-26
dc.identifier.citationDindar, Ahmet B. Critical Discourse Analysis of Yaşar Kemal’s İnce Memed I: A Textual and Intertextual Perspective, Master’s Thesis, Ankara, 2021.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23483
dc.description.abstractCritical Discourse Analysis (CDA) enables a researcher to analyse a text to find the engagement of language to hegemony and ideology. Major aim of this study is to make the critical discourse analysis of Yaşar Kemal’s İnce Memed I to reveal its hegemonical and ideological components. It is also aimed to show how the discourse constructs hegemony and how this hegemony is being broken by analysing the textual features and intertextual relations within the novel. Yaşar Kemal’s novel, which is an example of epic tradition, displays social inequality between the oppressor and the oppressed. When social status changes, linguistic preferences alter. The intertextual references in the novel helps a researcher to understand the true nature of the work in which the class struggle between the working class and the ruling class takes place. Another aim of the study is to critically analyse the socio-cultural and historical context of the novel.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCritical Discourse Analysistr_TR
dc.subjectHegemonytr_TR
dc.subjectIdeologytr_TR
dc.subjectTextualtr_TR
dc.subjectIntertextualtr_TR
dc.subjectEpictr_TR
dc.subject.lcshFiloloji. Dilbilim.tr_TR
dc.titleCritical Discourse Analysis of Yaşar Kemal's İnce Memed I: A Textual and Intertextual Perspectivetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEleştirel Söylem Çözümlemesi bir araştırmacıya dilin, hegemoni ve ideoloji ile olan ilişkisini bulmak amacıyla bir metni çözümleme olanağı tanır. Bu çalışmanın en önemli amacı Yaşar Kemal’in İnce Memed I isimli eserindeki hegemonik ve ideolojik öğeleri ortaya çıkarmak için eserin eleştirel söylem çözümlemesini yapmaktır. Romanın içerisinde yer alan metinsel öğeler ile metinler arası ilişkileri inceleyerek eserdeki söylemin ideolojik yapıları nasıl belirlediği, hegemonyanın nasıl oluşturulduğu ve bu hegemonyanın ne şekilde kırılmaya çalışıldığı göstermek amaçlanmıştır. Destan geleneğinin bir örneği olan bu roman, ezen ve ezilen arasındaki toplumsal eşitsizliği dilsel olarak gözler önüne sermektedir. Toplumsal statüler değiştikçe dilbilimsel tercihler de değişiklik göstermektedir. Eserde yer alan metinler arası göndergeler, içerisinde işçi sınıfı ve yönetici sınıfının birbirilerine karşı olan mücadelesinin yer aldığı romanın gerçek doğasını anlamaya yardımcı olacaktır. Romanın sosyo-kültürel ve tarihsel bağlamının eleştirel olarak çözümlemesi de çalışmanın hedeflerinden biridir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-26T07:48:20Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess