Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, Mehmet
dc.contributor.authorGökşen, Nesimi
dc.date.accessioned2021-03-16T11:55:28Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-02-16
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23561
dc.description.abstractThe studies on the impact of military interventions generally on the army and specifically on the officer class have largely been neglected. The thesis tries to examine the deteriorating structural features of the army by putting in the center the officer figure which constitutes the subject of the Turkish Armed Forces in the process of 27th May. It focuses on the power struggles among revolutionary officers in "illegal" organizations such as underground juntas and "legal" organizations such as the National Unity Committee emerging within the army during this period, The thesis claims that the effective obedience mechanism and the monotype officer typology created by the long, strict, disciplined military training system was broke down in parallel with 27th May Coup. After all, this new officer figure will profoundly affect Turkish military-political life for ten years. The study aims an analysis to the mental and emotional domains of the military officers in the barracks, to the political / ideological tendencies in schisms from the processes of dissolution and formation of the schisms for a comprehensive analysis of the disintegrations within the army.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject27 Mayıstr_TR
dc.subjectMilitarizm
dc.subjectSubaylar
dc.subjectLegal/illegal örgütlenmeler
dc.subjectİktidar mücadeleleri
dc.subject.lcshD- Tarihtr_TR
dc.subject.lcshSiyaset bilimi (Genel)tr_TR
dc.subject.lcshU- Askerlik bilimitr_TR
dc.title27 Mayıs 1960 Müdahalesi ve Askeri Rejim: İhtilalci Subaylar Arasında Yaşanan İktidar Mücadeleleri, Fraksiyonlar ve Çatışmalar (27 Mayıs 1960- 25 Ekim 1961)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAskeri müdahalelerin genel olarak orduya, spesifik olarak ise subay sınıfına etkisini ele alan araştırmalar büyük oranda ihmal edilmiştir. Tez, 27 Mayıs döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin öznesini oluşturan subay figürünü merkeze koyarak ordunun bozulan yapısal özelliklerini irdelemeye çalışmaktadır. Bu süreçte ordu bünyesinde ortaya çıkan gizli cuntalar gibi “illegal” örgütlenmeler ile Milli Birlik Komitesi gibi “legal” örgütlenmelerde ihtilalciler arasında yaşanan iktidar mücadeleleri üzerinde durur. Tezde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzun, sıkı ve disiplinli bir askeri eğitim sisteminin yarattığı etkili bir itaat mekanizması ile tek tip bir subay tipolojisinin 27 Mayıs’la paralel biçimde bozulduğu iddia edilmektedir. Sonuçta bu yeni subay figürü, on yıl boyunca Türk askeri ve siyasi hayatını derinden etkileyecektir. Çalışma, ordu içi ayrışmalara dair bütünlüklü bir analiz için hizipleşmelerin meydana geliş ve çözülüş süreçlerinden hiziplerdeki siyasi/ideolojik eğilimlere, subayların kışladaki zihinsel ve duygusal dünyalarına yönelik bir analiz hedeflemektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record