Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş Turgut ,Özden
dc.contributor.authorÖzkirişçi ,İbrahim Halil
dc.date.accessioned2021-03-18T05:56:27Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23571
dc.description.abstractVisual communication thinking, along with the technical skills and intellectual evolution of humanity, redefines itself. The relationship of the moving image, which started with cinema and continues with television broadcasting, with the audience has reached an important point in our daily lives by taking computer and software technologies behind it. Motion graphics are the output of this change in graphic design and visual communication. The aim of the thesis named “Image Re-meaning in the Context of Time and Perception: Motion Graphics and An Experimental Study”; Understanding the communication language of the static and moving image and revealing its effects on the design process through concepts such as perception and time that constantly renew their definition. The study consists of four parts. In the first part, the definition of the concept of perception, its forms and perception processes are examined. In the second part, the concept of time is examined from quantitative and qualitative perspectives and the interpretation of time perception in the graphic image is emphasized. In the third chapter, the history of the moving image is discussed. Time, image and motion theories are described through motion graphics examples. In the last part, the production process of the motion graphic work named "Sometimes", which is realized in line with the theoretical knowledge, is examined.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlgıtr_TR
dc.subjectZamantr_TR
dc.subjectHareketli grafiklertr_TR
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectAnimasyontr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleZaman ve Algı Bağlamında Yeniden Anlamlanan İmge: Hareketli Grafikler ve Deneysel Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGörsel iletişim düşüncesi, insanlığın teknik becerileri ve düşünsel evrimi ile beraber, kendini yeniden tanımlamaktadır. Sinema ile başlayıp televizyon yayıncılığıyla devam eden hareketli imgenin izleyici ile ilişkisi, bilgisayar ve yazılım teknolojilerini de arkasına alarak günlük yaşantılarımızda, önemli bir noktaya gelmiştir. Hareket grafikler ise bu değişimin grafik tasarım ve görsel iletişim düzlemindeki çıktısıdır. “Zaman ve Algı Bağlamında Yeniden Anlamlanan İmge: Hareketli Grafikler ve Deneysel Bir Çalışma” isimli tezin amacı; algı ve zaman gibi kendi tanımını sürekli yenileyen kavramlar üzerinden, durağan ve hareketli imgenin iletişim dilini anlamak ve tasarım sürecine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, algı kavramının tanımı, biçimleri ve algılama süreçleri incelenmektedir. İkinci bölümde zaman kavramı, nicel ve nitel bakış açılarından incelenerek, grafik imgede zaman algısının yorumlanması üzerinde durulmaktadır. Üçüncü bölümde, hareketli imgenin tarihi ele alınmıştır. Zaman, imge ve hareket kuramları, hareketli grafik örnekleri üzerinden tanımlanmaktadır. Son bölümde ise edinilen teorik bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen “Sometimes” isimli hareketli grafik çalışmasının yapım süreci incelenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-18T05:56:27Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record