Show simple item record

dc.contributor.advisorBayhan, Pınar
dc.contributor.authorTürker, Ayşenur
dc.date.accessioned2021-04-01T11:26:01Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-02-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23623
dc.description.abstractTürker, A. Investigation of the Relationship between Childhood Trauma Experiences and Attachment Styles in Adolescents with the Severity of Depression Diagnosis and Family Attitudes. Hacettepe University Graduate School of Sciences Child Development and Education Program Master's Thesis, Ankara, 2021. The main aim of the study is to examine the effects of parental attitudes, childhood trauma experiences and attachment styles on the level of depression in adolescents diagnosed with depression. In order to evaluate the main purpose of the study, 297 volunteer adolescents who applied to Elazığ Mental Health and Diseases Hospital Child and Adolescent Psychiatry and were diagnosed with depression participated in the study. General Information Form and Beck Depression Inventory (BDI), Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Parental Attachment Scale and Parental Attitude Scale were administered to the volunteer adolescents. The informationS obtained from adolescents were analyzed using appropriate test methods. The obtained results; childhood traumas and parental attitudes have been found to be effective on depression and attachment levels in adolescents. Keywords: Adolescence, parental attitudes, childhood trauma, depression, attachmenttr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectergenliktr_TR
dc.subjectanne baba tutumları
dc.subjectçocukluk çağı travma
dc.subjectdepresyon
dc.subjectbağlanma
dc.titleErgenlerde Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Bağlanma Stillerinin Aldıkları Depresyon Tanısı Şiddetiyle Ve Aile Tutumları İle İlişkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTürker, A. Ergenlerde Çocukluk Çağı Travma Yaşantıları Ve Bağlanma Stillerinin Aldıkları Depresyon Tanısı Şiddetiyle Ve Aile Tutumları İle İlişkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021. Araştırmanın temel amacı; depresyon tanısı alan ergenlerde anne baba tutumlarının, çocukluk çağı travma yaşantılarının ve bağlanma biçimlerinin ergenlerin depresyon düzeyindeki etkisini incelenmesidir. Çalışmanın temel amacını değerlendirmek üzere Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatrisine başvuran ve depresyon tanısı almış 297 gönüllü ergen çalışmaya katılmıştır. Gönüllü ergenlere Genel Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Ebeveyn Bağlanma Ölçeği (EBÖ) ve Anne Baba Tutum Ölçeği (ABTÖ) uygulanmıştır. Ergenlerden alınan bilgilerin, uygun test yöntemleri kullanılarak analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar; çocukluk çağı travmaları ve anne baba tutumlarının ergenlerde depresyon ve bağlanma düzeylerinde etkili olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ergenlik, anne baba tutumları, çocukluk çağı travma, depresyon, bağlanmatr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-04-01T11:26:01Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record