Show simple item record

dc.contributor.advisorSönmez, Nazantr_TR
dc.contributor.authorKalay, Lemantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:09:51Z
dc.date.available2015-10-15T07:09:51Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2367
dc.description.abstractThe subject which held as an Art Work Report is based on evaluating the individual art works through the ‘Minimalism’ and ‘Installation’ concepts. The reason of focusing on these two topic is the harmony of between reductionist attitude and repetition of the units. Many art movement has been effective in the long history of the history of art. Minimalism emerged in the 1960s and in 1970s Installation Art began to show itself as well as many of art field these two concepts were effective also in Ceramic Art. In this context, the first chapter of report consists of the emergence of Minimalism and its basic properties, leading figures such as Donald Judd, Sol LeWitt, Carl Andre, Dan Flavin and Richard Serra’s artistic perspectives of the work are discussed. In the second chapter, focuses on the main features of the Installation Art process of the historical development, discussed of the works of Joseph Beuys as well as the artists of the Land Art such as Robert Smithson, Nancy Holt, Walter De Maria and James Turrel. The modernization process of Ceramic Art, the use of Minimalizm and Installation Art in this field are the third chapter of the report. Fourth chapter consists of the description of personal creative process and the interpretation of the works.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectMinimalismtr_TR
dc.titleSeramik Sanatında Minimalist Düzenlemelertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/234tr_TR
dc.contributor.departmentoldSeramiktr_TR
dc.description.ozetSanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu olarak ele alınan konu, kişisel sanat çalışmalarının, ‘Minimalizm’ ve ‘Enstalasyon’ kavramları doğrultusunda, değerlendirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu iki kavramın öne çıkma sebebi, bu çalışmanın temelinde olan, indirgemeci tavır ve anlatımı güçlendirmek adına yapılan birim tekrarlarının birbiriyle olan uyumudur. Sanat tarihinin uzun geçmişi içinde birçok sanat akımı etkili olmuştur. 1960’larda ortaya çıkmış Minimalizm ve 1970’lerde kendini göstermeye başlamış olan Enstalasyon Sanatı, birçok sanat alanında olduğu gibi Seramik Sanatı’nda da etkili olan akımlardandır. Bu bağlamda, raporun birinci bölümünde Minimalizm’in ortaya çıkışı ve temel özellikleri üzerinde durularak, Donald Judd, Sol LeWitt, Carl Andre, Dan Flavin ve Richard Serra gibi öncü isimlerin çalışmaları ve sanat anlayışları tartışılmıştır. İkinci bölümde ise, Enstalasyon Sanatının tarihsel süreçteki gelişimi ve temel özellikleri üzerinde durulmuş, Joseph Beuys ve aynı zamanda Land Art Sanatının da öncüsü olan, Robert Smithson, Nancy Holt, Walter De Maria, James Turrel gibi isimlerin çalışmaları ve sanat anlayışlarına değinilmiştir. Seramik Sanatının modernleşme süreci, Minimalizm ve Enstalasyon kavramlarının bu alanda kullanımının sanatçılar üzerinden değerlendirilmesi de raporun üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Dördüncü bölüm ise, kişisel sanat çalışmalarının oluşum süreçleri ve çalışmaların yorumlanmasıyla tamamlanmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record