Show simple item record

dc.contributor.advisorGelekçi, Cahit
dc.contributor.authorÖksüz, Deniz Naz
dc.date.accessioned2021-05-26T10:28:54Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-04-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23693
dc.description.abstractThe subject of this thesis is to investigate Turkey’s position as a destination country or a transit country to western countries for Afghan immigrants who migrated from Afghanistan to Turkey and staying in Trabzon in their migration processes. Positioned as a target and transit country by the immigrants during their migration process, the study aimed to understand how Afghan immigrants, also, positioned Turkey in this process. Qualitative research method was used in the study and a semi-structured interview was administrated to 20 participants who were Afghan immigrants currently staying in Trabzon. The interviews were organized and evaluated through the MAXQDA 2020 qualitative data analysis program. As a result of this thesis, it is understood that Afghan immigrants who are staying in Trabzon positioned Turkey as a transit country to pass to Western countries. At this point, it is determined that in their decisions to continue immigration mobility, the significant factor was the belief that access to basic rights and services would be better in Western countries compared to Turkey. It is also concluded that the network of relationships was the affective factor behind their comparison of the present conditions in Turkey and Western countries.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectUluslararası göçtr_TR
dc.subjectDüzensiz göçtr_TR
dc.subjectTransit göçtr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectAfganistantr_TR
dc.subjectTrabzontr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleAfganistan'dan Batı Ülkelerine Göç Sürecinde Türkiye'nin Konumu: Trabzon'daki Afganlılar Üzerine Bir Araştırmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin konusu Afganistan’dan Türkiye’ye göç eden ve Trabzon ilinde ikamet eden Afganistan asıllı göçmenlerin göç süreçlerinde Türkiye’yi hedef ülke olarak mı Batı ülkelerine geçişte transit ülke olarak mı konumlandırdıklarının anlaşılmasıdır. Bu tezin amacı göçmenlerin göç süreçleri içerisinde hedef ve transit ülke olarak konumlandırabildikleri Türkiye’nin, Afganistan asıllı göçmenlerce nasıl konumlandırıldığının anlaşılmasına yöneliktir. Bu tezde yöntem olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve Trabzon ilinde ikamet eden Afganistan asıllı 20 katılımcıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler düzenlenmiştir. Görüşmeler MAXQDA 2020 nitel veri analiz programı aracılığıyla organize edilerek değerlendirilmiştir. Bu tez çalışmasının sonucunda ise Trabzon’da ikamet eden Afganistan asıllı göçmenlerin göç hikayelerinde Türkiye’yi, Batı ülkelerine geçişte transit ülke olarak konumlandırdıkları anlaşılmıştır. Bu noktada göçmenlerin göç hareketliliklerini sürdürme kararlarında Batı ülkelerinde temel hak ve hizmetlere ulaşımın Türkiye’ye kıyasla daha iyi olacağı düşüncesinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Göçmenlerin Türkiye’deki mevcut koşullarıyla Batı ülkelerindeki koşulları kıyaslamalarında içinde bulundukları ilişki ağlarının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-05-26T10:28:54Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess