Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelik, Yusuftr_TR
dc.contributor.authorYorgancıoğlu Tarcan, Gamzetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:24:24Z
dc.date.available2015-10-15T07:24:24Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2381
dc.description.abstractAppropriate technological system selection, aplication and adoption process for health corporations are under the influence of different individual and organizational factors. This study aims to determine individiul and organizational factors that are more likely to effect technology use which takes a large share in the industry of health care. This research is conducted among hospital administrators which work in hospitals affiliated Turkish Public Hospitals Institution Association of Public Hospital. The research data was collected with online survey instrument. Study includes descriptive finds belonging administrators and organizations and inferential finds for hypothesis tests. It is found that there is a statistically significant relationship between individual factors like age, gender, to receive training about information technologies and organizational factors like outsourcing, location, bed size, and attitude of health information technologies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectHealth information technologiestr_TR
dc.titleHastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Bireysel Ve Örgütsel Faktörlerin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1919tr_TR
dc.contributor.departmentoldSağlık Kurumları Yönetimitr_TR
dc.description.ozetSağlık işletmeleri için doğru teknolojik sistemlerin seçimi, uygulanması ve adaptasyon süreci farklı bireysel ve örgütsel faktörlerin etkisinde kalmaktadır. Bu çalışma, sağlık hizmetleri alanında önemli bir yere sahip olan sağlık bilgi teknojileri kullanımına yönelik, hastane yöneticilerinin tutumlarını etkileyen bireysel faktörler ile örgütsel faktörleri belirlemeye yöneliktir. Araştırma tüm Türkiye genelinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu na bağlı kamu hastaneleri birlikleri kapsamında faaliyet gösteren hastanelerde çalışan yöneticiler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak bireysel faktörlerden yaş, cinsiyet, bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim alıp almama; örgütsel faktörlerden bilgi işlem biriminin olup olmaması, dışardan hizmet alımı, yatak sayısı gibi değişkenler ile sağlık bilgi teknolojilerine yönelik tutum arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record