Show simple item record

dc.contributor.advisorTeoman, Özgürtr_TR
dc.contributor.authorYücebaş, Reyhantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:58Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2401
dc.description.abstractIt becomes compulsory to collect taxes since public services for meeting the public needs are borne by the state. Considering the nature of taxation, the supply-side economists argue that tax cuts are effective on economic growth. Informal economy and tax avoidence are related in a way that they provide feedback on each other. Thus, this study puts emphasis on taxation issues regarding informal economy. Whereas, tax avoidance is closely related to an analysis for Turkey between 1982 – 2010 is done depending on official statistics unemployment rate, national income increase rate and interest rate.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectInformel economytr_TR
dc.titleArz Yanlı İktisat Bakış Açısıyla Kayıt Dışı Ekonomitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1049tr_TR
dc.contributor.departmentoldİktisattr_TR
dc.description.ozetKamusal ihtiyaçların giderilmesine yönelik kamu hizmetlerinin devlet tarafından karşılanması vergilerin tahsil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Vergileme anlayışı açısından arz yanlı iktisatçılar vergi indirimlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu savunmaktadırlar. Kayıt dışı ekonomi ile vergiden kaçınma arasında ise bir geri besleme ilişkisi söz konusudur. Bu çalışmada kayıt dışı ekonominin vergisel boyutundan hareketle Türkiye için 1982-2010 yılları arasında vergiden kaçınma ile işsizlik oranları, milli gelir artış oranları ve faiz oranları arasındaki ilişki araştırılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record