Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Zafertr_TR
dc.contributor.authorFotourehchi, Zahratr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:25:59Z
dc.date.available2015-10-15T07:25:59Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2406
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is the analysis of the feedback effects between economic growth and environmental degradation through health that is one of human capital elements and considered relationship consequences on economic convergence process during the period 1990-2010 for 60 developing countries. This requires examining the interrelationships between economic growth, health, and environmental degradation. We first look at the bilateral relationships between economic growth-environmental degradation (the Environmental Kuznets Curve (EKC) hypothesis), economic growth-health status and human capital–economic growth in framework of reduced form EKC, health production function and extended Solow single equations models respectively, However, this remains insufficient because the bilateral links do not take into account the interrelationships between health, environment and economic growth. To investigate this, we formulate two Simultaneous Equations Model (SEM).tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEcomomic growthtr_TR
dc.titleİktisadi Büyüme, Sağlık ve Çevresel Tahribatın Karşılıklı İlişkisi: Ampirik Bir Değerlendirmetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1781tr_TR
dc.contributor.departmentoldİktisattr_TR
dc.description.ozetBu tezin temel amacı, iktisadi büyüme ile çevresel tahribat arasındaki geri dönüşlü etkileri beşeri sermeyenin bir unsuru olan sağlık aracılığıyla ve söz konusu ilişkinin iktisadi yakınsama üzerinde olan etkisini 1995-2010 dönemi kapsayan 60 gelişmekte olan ülke için incelemektir. Bu ise iktisadi büyüme, sağlık ve çevresel tahribat arasındaki karşılıklı iç ilişkinin incelenmesini gerektirmektedir.Tezde öncelikle iktisadi büyüme-çevresel tahribat (Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) hipotezi), sağlık-iktisadi büyüme ve beşeri sermaye-iktisadi büyüme arasındaki ikili ilişkiler, sırasıyla indirgenmiş form ÇKE, sağlık üretim fonksiyonu ve genişletilmiş Solow büyüme tek denklemler modelleri çerçevesinde incelenmiştir. Ancak ikili ilişkiler iktisadi büyüme, sağlık ve çevresel tahribat arasındaki iç karşılıklı ilişkinin incelenmesi için yeterli olmadığından, iki Eşanlı Denklemler Modeli (EDM) formüle edilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record