Show simple item record

dc.contributor.advisorTosun, Mustafa Umurtr_TR
dc.contributor.authorYurdakul, Mehmet Onurtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:32Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:32Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2455
dc.description.abstractGovernment intervention to economy is needed by society to cure market failures. However, in order for government to solve this problem, selfless politicians, bureaucrats and voters are required. Democracy does not always ensure the effectiveness of political decision making process. Thus, the government also fails. As an output of the government failure, corruption arises. Corruption has distortive effects on political decisions, public sector fiscal balance and market operations; damages allocative efficiency by increasing unfair competition and driving up costs, harms economic growth and has adverse effects on loyalty and confidence of citizens to public administration. An other significant consequence of corruption is its detrimental effect to investment environment and thus corruption diminishishes foreign direct investment (FDI) entries. However, regarding FDI – corruption relation, studies having reached conclusions in opposite directions exist.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectCorruptiontr_TR
dc.titleBir Kamusal Başarısızlık Ürünü Olarak Yolsuzluk ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkileritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/407tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaliyetr_TR
dc.description.ozetDevletin ekonomiye müdahalesine piyasa başarısızlıklarının çözümü için ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, devletin bu sorunu çözmesi yalnızca kendi faydasını düşünmeyen siyasetçilerin, bürokratların ve seçmenlerin varlığını gerektirir. Demokrasi her zaman siyasi karar alma sürecinin etkinliğini sağlamaz. Dolayısıyla, devlet de başarısız olabilir. Kamusal başarısızlıkların bir ürünü olarak yolsuzluk ortaya çıkar.Yolsuzluk siyasi kararlar, kamu sektörünün mali dengesi ve piyasanın işleyişi üzerinde olumsuz etki gösterir, haksız rekabeti ve üretim maliyetlerini artırmak suretiyle dağılım etkinliğini bozar, ekonomik büyümeye zarar verir ve halkın kamu idaresine bağlılığını ve güvenini azaltır. Yolsuzluğun bir diğer önemli sonucu da yatırım ortamına olumsuz etki etmesi ve özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımı (DYY) girişlerini azaltmasıdır. Bununla birlikte, yolsuzluk – DYY ilişkisinde farklı yönde sonuçlara ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record