Show simple item record

dc.contributor.advisorBağdadioğlu, Necmiddintr_TR
dc.contributor.authorHalisçelik, Ergültr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2457
dc.description.abstractMillennium Development Goals covering 60 indicators related to a wide spectrum of issues such as poverty reduction, health, education, gender equality and environment which have an impact on prosperity of people are the most broadly defined development and fighting with poverty indicators at both global and country level. In this study, poverty and development terms are analyzed by using not only monetary (per capita income) but also non-monetary indicators within a multi-dimensional perspective of Millennium Development Goals and Pro-Poor Growth. The objective of this thesis is to evaluate the existence of a correlation among the economic growth, income distribution, poverty and development indicators as well as to demonstrate that development is a multidimensional concept including monetary and non-monetary indicators.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMillennium development goalstr_TR
dc.titleBinyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme: Yükselen Ekonomiler Üzerine Ampirik Bir Analiztr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2015/1909tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaliyetr_TR
dc.description.ozetYoksulluğun azaltılması, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği, çevre ve insan refahını etkileyen diğer birçok konuda 60 göstergeyi kapsayan Binyıl Kalkınma Hedefleri gerek küresel düzeyde gerekse ülkeler bazında en geniş tanımlı kalkınma ve yoksullukla mücadele göstergeleridir. Bu çalışmada, parasal olmayan göstergelerin yanı sıra parasal göstergeden (kişi başına gelir) de faydalanarak yoksulluk ve kalkınma olgusu çok boyutlu bir perspektifle Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme çerçevesinde analiz edilmiştir. Tezin amacı ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yoksulluk ve kalkınma göstergeleri arasında bir korelasyonun varlığının yanı sıra kalkınmanın parasal ve parasal olmayan göstergeleri içinde barındıran çok boyutlu bir kavram olduğunun ortaya konulmasıdır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record