Show simple item record

dc.contributor.advisorBağdadioğlu, Necmiddintr_TR
dc.contributor.authorOğuz, Serpiltr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:33Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2458
dc.description.abstractThe objective of this thesis is to evaluate the connection between fiscal policy and foreign trade policy. For this purpose, the theory of twin deficits and the relevant literature explored intensively. Progress in budget balance and current account balance and the relationship between these two balances have been examined since 1990 s. Moreover, the relationsip between budget balance and current account balance has been analyzed during the internal economic crises that Turkey has faced since the 1990s and throughout 2008 global financial crisis. In the empirical part of the thesis, the connection between budget balance and foreign trade balance is analyzed by using vector auto regression (VAR), error correction model (ECM) and Granger causality. In this part quarterly data between 1998 and 2012 were used.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectFiscal policytr_TR
dc.titleİkiz Açıklarda Nedensellik İlişkisi: 1998-2012 Dönemi İçin Türkiye Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/415tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaliyetr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı, maliye politikası ile dış ticaret politikası arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, ikiz açık teorisi ve literatürü detaylı olarak ele alınmaktadır. Türkiye ekonomisinde 1990 lardan itibaren bütçe dengesi ile cari işlemler dengesinin gelişimi incelenmekte ve iki denge arasındaki ilişki tartışılmaktadır. Ayrıca, Türkiye nin 1990 lardan sonra yaşadığı iç kaynaklı krizlerde ve 2008 küresel krizinde bütçe dengesi-cari denge ilişkisi analiz edilmektedir. Türkiye ile ilgili ampirik uygulama bölümünde, vektör otoregresyon analizi (VAR), hata düzeltme modeli (ECM) ve Granger nedensellik analizi ile bütçe dengesi ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. Bu bölümde, 1998-2012 yılına ait çeyrek dönem verileri kullanılmaktadır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record