Show simple item record

dc.contributor.advisorKaraçay Çakmak, Haticetr_TR
dc.contributor.authorBeynam, Hasantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:29:34Z
dc.date.available2015-10-15T07:29:34Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2470
dc.description.abstractThe economic crisis experienced worldwide, substantial increase in public expendituresand social unrest about it, and current systems at a standstill have led to the reformsconcerning transparency and accountability in public finance management, expendituresbased on goal and planning, and performance measurement in public services.In our country, due to the similar reasons, some changes have been made in PublicFinancial Management and Control Act No.5018 and public financial management.Performance based budgeting has been introduced with the act. The evaluation of 7years, from the date of entry into force until today, has been done. In addition, thepractices in countries regarded as best practice have been included.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectPerformance based budgetingtr_TR
dc.titleTürkiye'de Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamasının Etkinleştirilmesi: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/1031tr_TR
dc.contributor.departmentoldMaliyetr_TR
dc.description.ozetTüm dünyada yaşanan ekonomik krizler, kamu harcamalarındaki artışların önemliboyutlara ulaşması ve bunlardan vatandaşların duyduğu huzursuzluğun artması, mevcutsistemlerin artık işlemez hale gelmesi, ülkeleri kamu mali yönetiminde şeffaflığı,hesapverebilirliği, amaç ve plana dayalı harcama yapılmasını ve nihayetinde kamuhizmetlerinde performansın ölçülmesini içeren reformlara itmiştir.Ülkemizde de söz konusu sebeplerden ötürü 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi veKontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde değişiklikler yapılmıştır. Kanunla,performans esaslı bütçelemeye geçiş yapılmıştır. Çalışmada, ülkemizde performansesaslı bütçeleme uygulamasının etkinliği konusunda, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtengünümüze kadar olan sürece ilişkin değerlendirme yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record